2015-11-27 06:00

2015-11-27 15:22

En akademisk årsskrift om skapelser

VÄRMLAND

Värmländska Akademiens årsskrift för 2015 tyar tag i ett ämne, som är stort och vittomfattande.

Skapelse är årsskriftens tema. Förre stiftskaplanen Inge Bredin skriver om Bibelns skapelseberättelse som - skriver han - ”måste berättas igen och igen.” Håkan Hagegård går in på en mycket speciell musikens skapelse, Haydns Skapelsen och hur den skapats.

Torleif Styffe undrar, i en dikt, om det inte bakom Big bang ändå fanns ”en större skaparkraft”.

Historikern Peter Olausson skriver om att skapa en vikingavärld i Värmland, närmare bestämt i Gillberga.

Författaren Enel Melberg vänder sig till antik mytologi och berättar om Pallas Athena, gudinnan som skapades i Zeus` skalle.

Lars Löfgren skriver vackert om en bortgången ledamot av Värmländska Akademien, bokhandlaren Per Bredberg, och därtill finns i årsskriften presentationer av nya akademiledamöter. Spelmannen Mats Berglund presenteras av Håkan Hagegård, förra riksantikvarien Inger Liliequist skriver om Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och författaren Lars Andersson berättar om sin kollega Enel Melberg.

För ett år sedan tilldelades Anita Andersson, avgående bokmässegeneral, Värmländska Akademiens hederspris Lagerlövet.

Då höll ledamoten Eva Fredriksson ett tal till den belönade, och i årsskriften kan man läsa det talet.

Och dessutom finns på årsskriftens omslag en bild av själva Lagerlövet, som ligger infogat som dekor i ett keramikfat av Ulla Nilsson.

Skapelse är årsskriftens tema. Förre stiftskaplanen Inge Bredin skriver om Bibelns skapelseberättelse som - skriver han - ”måste berättas igen och igen.” Håkan Hagegård går in på en mycket speciell musikens skapelse, Haydns Skapelsen och hur den skapats.

Torleif Styffe undrar, i en dikt, om det inte bakom Big bang ändå fanns ”en större skaparkraft”.

Historikern Peter Olausson skriver om att skapa en vikingavärld i Värmland, närmare bestämt i Gillberga.

Författaren Enel Melberg vänder sig till antik mytologi och berättar om Pallas Athena, gudinnan som skapades i Zeus` skalle.

Lars Löfgren skriver vackert om en bortgången ledamot av Värmländska Akademien, bokhandlaren Per Bredberg, och därtill finns i årsskriften presentationer av nya akademiledamöter. Spelmannen Mats Berglund presenteras av Håkan Hagegård, förra riksantikvarien Inger Liliequist skriver om Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och författaren Lars Andersson berättar om sin kollega Enel Melberg.

För ett år sedan tilldelades Anita Andersson, avgående bokmässegeneral, Värmländska Akademiens hederspris Lagerlövet.

Då höll ledamoten Eva Fredriksson ett tal till den belönade, och i årsskriften kan man läsa det talet.

Och dessutom finns på årsskriftens omslag en bild av själva Lagerlövet, som ligger infogat som dekor i ett keramikfat av Ulla Nilsson.