2015-11-02 12:40

2015-11-02 13:06

Personal sägs upp på Värmlands Museum

Ekonomin krisar för länsmuseet i Karlstad

Sju heltidstjänster försvinner från Värmlands Museum i Karlstad.
Detta som en följd av länsmuseets ekonomiska kris: Driftkostnader måste minskas med nära tre miljoner kronor.
Personalneddragningen ska förhandlas med de berörda fackliga organisationerna.

Hur många i dag anställda som kommer att tvingas sluta framgår inte.

Bara att det handlar om ”motsvarande sju heltidstjänster”, enligt ett pressmeddelande från Värmlands Museum.

Neddragningen är en del av besluten om budget för 2016 och den ekonomiska planen för perioden 2017 - 2019.

Anslagen från staten, Karlstads kommun och Region Värmland höjs inte på det sätt som hade behövts för att få balans i budgeten.

Den balansen når man genom att minska kostnaderna med 2,7 miljoner kronor och gå från 42 heltidsatjänster till 35.

”Svår ekonomisk situation”

Lena Melesjö Windahl, styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Karlstad, kommenterar situationen:

– På grund av den svåra ekonomiska situation som museet befinner sig i nu och på några års sikt så måste åtgärder vidtas för att nå en budget i balans.

Styrelsen är helt enig om besluten betonar Lena Melesjö Windahl, och fackliga förhandlingar kommer att inledas inom kort.

”Kompetensväxling”

Som en följd av neddragningarna måste museet genomföra en ”kompetensväxling” och förändringar i organisationen.

Förenklat uttryckt betyder det att museet inte kommer att syssla med allt sådant som museet hittills har ägnat sig åt.

– Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att vara så bra som möjligt, betonar Lena Melesjö Windahl.

Men det blir - på grund av personalminskningen - omöjligt att bedriva verksamhet enligt dagens modell.

Vad som kommer att försvinna kan Lena Melesjö Windahl inte precisera.

Sexton försvinner, nio kommer

Minskningen med sju heltidstjänster kommer att genomföras på detta sätt:

Sexton helårstjänster försvinner och nio nya tjänster tillkommer.

Bland de nio nytillkommande finns exempelvis så kallade besöksmålutvecklare och även programproducenter.

Pensionsavgångar och vakanser som inte återbesätts löser en del av problemen, betonas det.

Men det är alltså inte ännu fastställt vilka personer som kommer att få sluta på museet.

Ombyggnader

Samtidigt som driftkostnaderna måste minska vill Värmlands Museum göra betydande ombyggnader. Samma anslagsgivare - staten, Karlstads kommun och Region Värmland - som inte höjer anslagen till driften i lika hög grad som museet vill förväntas ge mer pengar till museets planerade ombyggnader.

– Detta är två olika saker, driften och ombyggnadsplanerna, betonar Lena Melesjö Windahl.

Nyligen avslöjades att Värmlands Museum, utan att informera fastighetsägaren, Landstingsfastigheter, köpt en utredning om ombyggnader av ett arkitektföretag i Göteborg. Då inte ett av de arkitektföretag som Landstingsfastigheter brukar använda sig av.

Hur många i dag anställda som kommer att tvingas sluta framgår inte.

Bara att det handlar om ”motsvarande sju heltidstjänster”, enligt ett pressmeddelande från Värmlands Museum.

Neddragningen är en del av besluten om budget för 2016 och den ekonomiska planen för perioden 2017 - 2019.

Anslagen från staten, Karlstads kommun och Region Värmland höjs inte på det sätt som hade behövts för att få balans i budgeten.

Den balansen når man genom att minska kostnaderna med 2,7 miljoner kronor och gå från 42 heltidsatjänster till 35.

”Svår ekonomisk situation”

Lena Melesjö Windahl, styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Karlstad, kommenterar situationen:

– På grund av den svåra ekonomiska situation som museet befinner sig i nu och på några års sikt så måste åtgärder vidtas för att nå en budget i balans.

Styrelsen är helt enig om besluten betonar Lena Melesjö Windahl, och fackliga förhandlingar kommer att inledas inom kort.

”Kompetensväxling”

Som en följd av neddragningarna måste museet genomföra en ”kompetensväxling” och förändringar i organisationen.

Förenklat uttryckt betyder det att museet inte kommer att syssla med allt sådant som museet hittills har ägnat sig åt.

– Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att vara så bra som möjligt, betonar Lena Melesjö Windahl.

Men det blir - på grund av personalminskningen - omöjligt att bedriva verksamhet enligt dagens modell.

Vad som kommer att försvinna kan Lena Melesjö Windahl inte precisera.

Sexton försvinner, nio kommer

Minskningen med sju heltidstjänster kommer att genomföras på detta sätt:

Sexton helårstjänster försvinner och nio nya tjänster tillkommer.

Bland de nio nytillkommande finns exempelvis så kallade besöksmålutvecklare och även programproducenter.

Pensionsavgångar och vakanser som inte återbesätts löser en del av problemen, betonas det.

Men det är alltså inte ännu fastställt vilka personer som kommer att få sluta på museet.

Ombyggnader

Samtidigt som driftkostnaderna måste minska vill Värmlands Museum göra betydande ombyggnader. Samma anslagsgivare - staten, Karlstads kommun och Region Värmland - som inte höjer anslagen till driften i lika hög grad som museet vill förväntas ge mer pengar till museets planerade ombyggnader.

– Detta är två olika saker, driften och ombyggnadsplanerna, betonar Lena Melesjö Windahl.

Nyligen avslöjades att Värmlands Museum, utan att informera fastighetsägaren, Landstingsfastigheter, köpt en utredning om ombyggnader av ett arkitektföretag i Göteborg. Då inte ett av de arkitektföretag som Landstingsfastigheter brukar använda sig av.