2015-10-02 06:00

2015-10-02 16:42

Fastighetsägaren ovetande om planerna

OMBYGGNAD AV LÄNSMUSEET: Förstudie föreslår stor ombyggnad av Värmlands Museum

Delar av Värmlands Museum måste byggas om, anser ledningen för länsmuseet i Karlstad. En välkänd arkitektfirma, Whites, har på museiledningens uppdrag gjort en så kallad förstudie.
Men Landstingsfastigheter, som äger byggnaderna på Sandgrundsudden, fick inget veta i förväg. Först för ett par veckor sedan, när förstudien redan låg på bordet, informerades fastighetsägaren.

De delar av Värmlands Museum som föreslås byggas om är bland andra entréhallen.

Men också det konstnärligt inredda och stora rummet innanför entréhallen.

Det är det rum som i dag domineras av konstnären Calevi Tenhovaaras stora stenskulpturer varav en kallas ”Vilarstenen”. Rummet innehåller även en liggande stenskulptur i form av en Värmlandskarta samt, längs väggen, ett antal stolar.

Enligt arkitektfirman Whites förslag i den av museet beställda förstudien bör rummet med ”Vilarstenen” byggas om.

Flera bedömare som NWT har varit i kontakt med anser det som självklart att Tenhovaaras specialbeställda konstverk då riskerar att flyttas bort.

Men det finns inga uppgifter eller ens förslag om vart de stora stenkonstverken i så fall ska ta vägen.

Inte heller hur ”Vilarstenen” ska lyftas bort.

Uppfyller inte kraven

När ”Vilarstenen” placerades i den då nybyggda nya delen av museet sänktes den genom det öppna taket och förankrades på två meters djup.

– Det kan nog bli svårt att plocka undan konstverket i oskadat skick, säger en uppgiftslämnare till NWT.

Anledningen till de föreslagna ombyggnationer i Värmlands Museum är utrymmesbrist och ökade säkerhetskrav.

Susanne Olsson, ställföreträdande museichef, bekräftar att det har gjorts en förstudie. Samt att den beror på att den nya delen av Värmlands Museum bör moderniseras.

– Vi kan i dag inte uppfylla de krav på tillgänglighet och säkerhet som ställs på ett museum, säger hon.

Susanne Olsson betonar att det handlar om en förstudie och att inga beslut om ombyggnad har tagits.

”På egen hand”

Styrelsen för museet har fått ta del av förstudien, bekräftar Susanne Olsson, men det är långt ifrån klart om hur man exempelvis löser finansiering av en ombyggnad. Men när det gäller finansieringen kommer naturligtvis fastighetsägaren in i bilden.

Landstingsfastigheter ägs av det ekonomiskt krisande landstinget i Värmland. Chefen för Landstingsfastigheter är Annette Andersson.

– Förstudien, ja, det har Värmlands Museum skött på egen hand. Hela planeringen har museet dragit i gång, säger Annette Andersson.

För fjorton dagar sedan, när fastighetsägarens representanter och museets ledning träffades, först då informerades fastighetsägaren om planerna och förstudien.

Någon säker uppgift om kostnaden för förstudien har inte gått att få.

Men det talas om mellan 500 000 och 800 000 kronor.

Andra företag

– Vi är ägare av museibyggnaderna, säger Annette Andersson vidare, och det hade varit bra att få vara med på banan från början. Men Värmlands Museum är lite skilt från våra övriga fastigheter så...

Och vad tänker du om att man har anlitat en viss arkitektfirma?

– Vi har kontakter med olika arkitektföretag som arbetar åt oss, men bland dem finns inte Whites, säger Annette Andersson.

Någon tidsplan har av givna skäl inte angetts. Museet behöver byggas om - ombyggnaden gäller inte större delen av det äldre Cyrillushuset - och detta verkar de flesta vara överens om.

 

De delar av Värmlands Museum som föreslås byggas om är bland andra entréhallen.

Men också det konstnärligt inredda och stora rummet innanför entréhallen.

Det är det rum som i dag domineras av konstnären Calevi Tenhovaaras stora stenskulpturer varav en kallas ”Vilarstenen”. Rummet innehåller även en liggande stenskulptur i form av en Värmlandskarta samt, längs väggen, ett antal stolar.

Enligt arkitektfirman Whites förslag i den av museet beställda förstudien bör rummet med ”Vilarstenen” byggas om.

Flera bedömare som NWT har varit i kontakt med anser det som självklart att Tenhovaaras specialbeställda konstverk då riskerar att flyttas bort.

Men det finns inga uppgifter eller ens förslag om vart de stora stenkonstverken i så fall ska ta vägen.

Inte heller hur ”Vilarstenen” ska lyftas bort.

Uppfyller inte kraven

När ”Vilarstenen” placerades i den då nybyggda nya delen av museet sänktes den genom det öppna taket och förankrades på två meters djup.

– Det kan nog bli svårt att plocka undan konstverket i oskadat skick, säger en uppgiftslämnare till NWT.

Anledningen till de föreslagna ombyggnationer i Värmlands Museum är utrymmesbrist och ökade säkerhetskrav.

Susanne Olsson, ställföreträdande museichef, bekräftar att det har gjorts en förstudie. Samt att den beror på att den nya delen av Värmlands Museum bör moderniseras.

– Vi kan i dag inte uppfylla de krav på tillgänglighet och säkerhet som ställs på ett museum, säger hon.

Susanne Olsson betonar att det handlar om en förstudie och att inga beslut om ombyggnad har tagits.

”På egen hand”

Styrelsen för museet har fått ta del av förstudien, bekräftar Susanne Olsson, men det är långt ifrån klart om hur man exempelvis löser finansiering av en ombyggnad. Men när det gäller finansieringen kommer naturligtvis fastighetsägaren in i bilden.

Landstingsfastigheter ägs av det ekonomiskt krisande landstinget i Värmland. Chefen för Landstingsfastigheter är Annette Andersson.

– Förstudien, ja, det har Värmlands Museum skött på egen hand. Hela planeringen har museet dragit i gång, säger Annette Andersson.

För fjorton dagar sedan, när fastighetsägarens representanter och museets ledning träffades, först då informerades fastighetsägaren om planerna och förstudien.

Någon säker uppgift om kostnaden för förstudien har inte gått att få.

Men det talas om mellan 500 000 och 800 000 kronor.

Andra företag

– Vi är ägare av museibyggnaderna, säger Annette Andersson vidare, och det hade varit bra att få vara med på banan från början. Men Värmlands Museum är lite skilt från våra övriga fastigheter så...

Och vad tänker du om att man har anlitat en viss arkitektfirma?

– Vi har kontakter med olika arkitektföretag som arbetar åt oss, men bland dem finns inte Whites, säger Annette Andersson.

Någon tidsplan har av givna skäl inte angetts. Museet behöver byggas om - ombyggnaden gäller inte större delen av det äldre Cyrillushuset - och detta verkar de flesta vara överens om.