2015-09-24 14:17

2015-09-24 14:19

Pinnkonstnär och poet, poet och kritiker

LITTERATURSTIPEDIATER: "Vildhjärta" och Erik Bergqvist belönas av Region Värmland

Maria Westerberg och Erik Bergqvist, hon konstnär och författare, han poet och litteraturkritiker:
På torsdagen hyllades de på bokmässan i Göteborg.
De två delar på Region Värmlands litteraturstipendium: Innebärande 30 000 kronor var.
– Mycket välkommet, sa Erik Bergqvist.
Maria ”Vildhjärta” Westerberg hade inga invändningar mot det.

Hälften av litteraturstipendiet får ”Vildhjärta - som bor i trakten av Brunskog - för sin bok”Hjärtklappning”.

Det är en vacker bok med bilder av hennes typiska pinn-konstverk och texter som - enligt juryns mycket fina motivering - har ”ett stort allbvar utan pekpinnar”.

Halva stipendioet får hon också för ”humor, sensualitet och en härlig fräckhet” och för en ”alldeles speciell blick och känsla för skog och natur”.

Plockar pinnar

Det är i denna skog och natur som hon går omkring, ”Vildhjärta”, och samlar material.

– Jag plockar mina pinnar för att göra konst, förklarade hon efter att applåderna i bokmässans Värmlandsmonter hade tystnat.

Detta sagt som svar på frågan vad hon har på gång.

Mer exakt har hon ”på gång” en utställning i Slottsbron, och utställningen arrangeras av Grums konstförening.

Vernissage blir det den 10 oktober.

Högre status

Region Värmlands stipendium innebär inte bara en hyfsad kassaförstärkning utan också nånting för ”Vildhjärta” nästan lika viktigt:

– På det här sättet gör ju Region Värmland att pinnen i skogen får högre social status..!

Maria Westerberg har naturligtvis själv bidragit till det, i högsta grad: Hon nära nog umgås med de av många andra helt förbisedda skogspinnarna.

Hon gör pinnar, risk och kvistar till fantasieggande konst, och ifjol belönades hon för övrigt med NWT:s kulturpris för just denna särartade konstform.

Kritiker och lektör

Erik Bergqvist, mottagaren av den andra stipendiehjälften, kommer från Karlstad och bor sedan några år på den sörmländska landsbygden.

Han skriver dikter och arbetar som litteraturkritiker (i NWT och finländska Hufvudstadsbladet), är förlagsredaktör och lektör.

Det senare innebär att han läser ännu opublicerade manuskript och föreslår förlaget en eventuell utgivning.

Stipendiet får Erik Bergqvist för diktsamlingen ”Inte är vind” (Bonniers).

Den boken innehåller – enligt stipendiejuryn – en ”lyhörd och laddad poesi som blir en bro ut i det okända”.

Och vidare i den välformulerade motiveringen sägs att: ”Orden öppnar nya tankar och i mångtydigheten finns hopp”.

Tolkar franskt

Erik Bergqvists uppmärksammade författarskap belönades nyligen med Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris.

Och den senaste diktsamlingen har också fått mycket positiv kritik samtidigt som Erik Bergqvists litteraturkritik och översättningar av utländsk poesi mötts med stort intresse.

Han har översatt en hel del från engelska, bland annat dikter av poeten Simon Armitage, nyutnämnd professor i poesi vid universitetet i Oxford.

Men han översätter också från franska.

– Tillsammans med Maja Trane har jag tolkat dikter av fransmannen René Char, en av de mest betydande poeterna, konstaterade Erik Bergqvist i mässvimlet.

Char fick aldrig det Nobelpris i liotteratur som han borde ha fått.

Det fick däremot Tomas Tranströmer, och Erik Bergqvist är en av de främsta kännarna av Tranströmer bland yngre svenska poeter.

Hälften av litteraturstipendiet får ”Vildhjärta - som bor i trakten av Brunskog - för sin bok”Hjärtklappning”.

Det är en vacker bok med bilder av hennes typiska pinn-konstverk och texter som - enligt juryns mycket fina motivering - har ”ett stort allbvar utan pekpinnar”.

Halva stipendioet får hon också för ”humor, sensualitet och en härlig fräckhet” och för en ”alldeles speciell blick och känsla för skog och natur”.

Plockar pinnar

Det är i denna skog och natur som hon går omkring, ”Vildhjärta”, och samlar material.

– Jag plockar mina pinnar för att göra konst, förklarade hon efter att applåderna i bokmässans Värmlandsmonter hade tystnat.

Detta sagt som svar på frågan vad hon har på gång.

Mer exakt har hon ”på gång” en utställning i Slottsbron, och utställningen arrangeras av Grums konstförening.

Vernissage blir det den 10 oktober.

Högre status

Region Värmlands stipendium innebär inte bara en hyfsad kassaförstärkning utan också nånting för ”Vildhjärta” nästan lika viktigt:

– På det här sättet gör ju Region Värmland att pinnen i skogen får högre social status..!

Maria Westerberg har naturligtvis själv bidragit till det, i högsta grad: Hon nära nog umgås med de av många andra helt förbisedda skogspinnarna.

Hon gör pinnar, risk och kvistar till fantasieggande konst, och ifjol belönades hon för övrigt med NWT:s kulturpris för just denna särartade konstform.

Kritiker och lektör

Erik Bergqvist, mottagaren av den andra stipendiehjälften, kommer från Karlstad och bor sedan några år på den sörmländska landsbygden.

Han skriver dikter och arbetar som litteraturkritiker (i NWT och finländska Hufvudstadsbladet), är förlagsredaktör och lektör.

Det senare innebär att han läser ännu opublicerade manuskript och föreslår förlaget en eventuell utgivning.

Stipendiet får Erik Bergqvist för diktsamlingen ”Inte är vind” (Bonniers).

Den boken innehåller – enligt stipendiejuryn – en ”lyhörd och laddad poesi som blir en bro ut i det okända”.

Och vidare i den välformulerade motiveringen sägs att: ”Orden öppnar nya tankar och i mångtydigheten finns hopp”.

Tolkar franskt

Erik Bergqvists uppmärksammade författarskap belönades nyligen med Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris.

Och den senaste diktsamlingen har också fått mycket positiv kritik samtidigt som Erik Bergqvists litteraturkritik och översättningar av utländsk poesi mötts med stort intresse.

Han har översatt en hel del från engelska, bland annat dikter av poeten Simon Armitage, nyutnämnd professor i poesi vid universitetet i Oxford.

Men han översätter också från franska.

– Tillsammans med Maja Trane har jag tolkat dikter av fransmannen René Char, en av de mest betydande poeterna, konstaterade Erik Bergqvist i mässvimlet.

Char fick aldrig det Nobelpris i liotteratur som han borde ha fått.

Det fick däremot Tomas Tranströmer, och Erik Bergqvist är en av de främsta kännarna av Tranströmer bland yngre svenska poeter.