2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

Dalsländska konstjubilarer besöker Rackstadmuseet

KONST: Grannlandskapet reser norrut

Nästa lördag kommer en stor del av den dalsländska konsten till Arvika.
Rackstadmuseet har bjudit in jubilerande Dalslands Konstförening och landskapets Konstnärsförbund.
Ett 60-tal konstnärer, både äldre och yngre, finns representerade.
Och utställningen pågår i två månader.

– Visst är det spännande! utbrister Kerstin Olsson, sedan fem år ordförande i Dalslands Konstförening. Vi behöver verkligen komma utanför vårt landskap.

”Utflykter” av liknande slag har konstföreningen i Dalsland gjort i samband med tidigare jubileer.

Men frågan är om inte den som görs till Rackstadmusett - med start lördag den 19 september klockan 13.00 - är en av de mest omfattande.

Norrut

Utställningen har fått en lämplig rubrik: ”Dalsland far norrut”, och den är i princip tu-delad: En del för äldre konst, en för den yngre.

– Till de äldre konstnärerna räknar vi naturligtvis föregångarna, säger Kerstin Olsson och räknar upp några namn: Alvar Lundin, Lizzie Olsson-Arle och den verkligt berömda duon Georg Suttner och Arne Isacsson.

De båda senare var ju starkt knutna till den betydelsefulla Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

En konstens ”kollega” till dalsländska Stenebyskolan där flera av de deltagande konstnärerna har utbildats.

Konstnestor

– Vi är väldigt glada för att vår ”nestor” och ”ålderman” kommer med till vernissagen, berättar konstföreningens ordförande och syftar på Algot Galle, 93 år och fortfarande aktiv och relativt flitig utställare.

Andra konstnärer som medverkar med minst ett verk är bland andra Gunilla Ekemark, Jessica Fleetwood och Björn Carlén.

Utställningen är faktiskt jurerad och den två personer stora – eller om man så vill: lilla! – juryn har bestått av Lena Hellström, Rackstadmuseets chef, och keramikern Anders Fredholm.

Utbyte?

Kerstin Olsson tycker det är mycket trevligt med ett konstens utbyte över landskapsgränserna.

Och dalslänningarnas resa norrut till Arvika kanske ska ses som ett första steg.

– Det vore väldigt spännande om vi i Dalsland fick besök av värmländska konstnärer genom en stor utställning, säger hon.

Och tillägger att man i Dalsland funderar på att skicka en inbjudan.

– Visst är det spännande! utbrister Kerstin Olsson, sedan fem år ordförande i Dalslands Konstförening. Vi behöver verkligen komma utanför vårt landskap.

”Utflykter” av liknande slag har konstföreningen i Dalsland gjort i samband med tidigare jubileer.

Men frågan är om inte den som görs till Rackstadmusett - med start lördag den 19 september klockan 13.00 - är en av de mest omfattande.

Norrut

Utställningen har fått en lämplig rubrik: ”Dalsland far norrut”, och den är i princip tu-delad: En del för äldre konst, en för den yngre.

– Till de äldre konstnärerna räknar vi naturligtvis föregångarna, säger Kerstin Olsson och räknar upp några namn: Alvar Lundin, Lizzie Olsson-Arle och den verkligt berömda duon Georg Suttner och Arne Isacsson.

De båda senare var ju starkt knutna till den betydelsefulla Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

En konstens ”kollega” till dalsländska Stenebyskolan där flera av de deltagande konstnärerna har utbildats.

Konstnestor

– Vi är väldigt glada för att vår ”nestor” och ”ålderman” kommer med till vernissagen, berättar konstföreningens ordförande och syftar på Algot Galle, 93 år och fortfarande aktiv och relativt flitig utställare.

Andra konstnärer som medverkar med minst ett verk är bland andra Gunilla Ekemark, Jessica Fleetwood och Björn Carlén.

Utställningen är faktiskt jurerad och den två personer stora – eller om man så vill: lilla! – juryn har bestått av Lena Hellström, Rackstadmuseets chef, och keramikern Anders Fredholm.

Utbyte?

Kerstin Olsson tycker det är mycket trevligt med ett konstens utbyte över landskapsgränserna.

Och dalslänningarnas resa norrut till Arvika kanske ska ses som ett första steg.

– Det vore väldigt spännande om vi i Dalsland fick besök av värmländska konstnärer genom en stor utställning, säger hon.

Och tillägger att man i Dalsland funderar på att skicka en inbjudan.