2015-08-15 06:00

2015-08-15 09:35

Warren målar biskop Hagberg

BISKOPSKONST

Tony Warren, konstnär bosatt i Borås, har fått uppdraget att måla Karlstadsbiskopen Esbjörn Hagbergs porträtt.

Anledningen är att Esbjörn Hagberg nästa år lämnar biskopstjänsten och blir biskop emeritus.

I samband med hans avgång skapas ett porträtt, som får sin plats i antingen stiftskansliet i Karlstad eller i Biskopsgården.

Företrädaren, Bengt Wadensjö, valde att bli porträtterad av den välkände målaren Bo Larsson i Stockholm.

Bo Larsson är känd för sina stadsmotiv och för att ha gjort utsmyckningen av flera litterära Nobelpristagares diplom, bland andra Seamus Heaney.

Tony Warren, födde i Düsseldorf 1961 - amerikansk far, svensk mor - har ett mycket internationellt förflutet.

Han har varit bosatt i USA, i Asien och på olika platser i Europa.

Warren målar porträtt och stilleben, och har redan skapat ett biskopsporträtt, det av förre Linköpingsbiskopen Martin Lind.

Arbetet med Hagbergporträtt inleds i höst.

 

Anledningen är att Esbjörn Hagberg nästa år lämnar biskopstjänsten och blir biskop emeritus.

I samband med hans avgång skapas ett porträtt, som får sin plats i antingen stiftskansliet i Karlstad eller i Biskopsgården.

Företrädaren, Bengt Wadensjö, valde att bli porträtterad av den välkände målaren Bo Larsson i Stockholm.

Bo Larsson är känd för sina stadsmotiv och för att ha gjort utsmyckningen av flera litterära Nobelpristagares diplom, bland andra Seamus Heaney.

Tony Warren, födde i Düsseldorf 1961 - amerikansk far, svensk mor - har ett mycket internationellt förflutet.

Han har varit bosatt i USA, i Asien och på olika platser i Europa.

Warren målar porträtt och stilleben, och har redan skapat ett biskopsporträtt, det av förre Linköpingsbiskopen Martin Lind.

Arbetet med Hagbergporträtt inleds i höst.