2015-06-25 06:00

2015-06-25 06:00

Musikaliska skator

EKSHÄRAD

En upptäckt av det annorlunda slaget gjordes när kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör nyligen inspekterade Kyrkhedens skola. Det visade sig att det inte bara var elever som deltog i skolans musiklektioner. För i ett takgaller i musikrummet har skator byggt bo och rester av skatboet har rasat ner på golvet i salen. Kommunens miljö- och byggkontor uppmanar nu skolan att ta bort skatboet och förhindra att nya skator bygger bon i musikrummet.

En upptäckt av det annorlunda slaget gjordes när kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör nyligen inspekterade Kyrkhedens skola. Det visade sig att det inte bara var elever som deltog i skolans musiklektioner. För i ett takgaller i musikrummet har skator byggt bo och rester av skatboet har rasat ner på golvet i salen. Kommunens miljö- och byggkontor uppmanar nu skolan att ta bort skatboet och förhindra att nya skator bygger bon i musikrummet.