2015-06-15 16:19

2015-06-15 16:22

Erik Bergqvist får Frödingpris

KARLSTAD

Poeten Erik Bergqvist får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2015.
– Det är förstås extra roligt med kopplingen till Gustaf Fröding, säger den Karlstadsbördige pristagaren.

Erik Bergqvist är ett bekant namn för den som brukar läsa NWT:s kultursidor.

– Jag började 1999.

Så det är i över 15 år nu, som han medverkat med sina eftertänksamma välskrivna recensioner och reflektioner. Under tio år var han också kritiker och kulturskribent på Svenska dagbladet, och numera skriver han också för Hufvudstadsbladet i Helsingfors.

Han har gett ut fem diktsamlingar och några essäböcker. Den senaste diktsamlingen ”Inte är vind” som kom i april blev väl mottagen för att inte säga hyllad.

På måndagen kom beskedet att Erik Bergqvist får Gustaf Frödingsällskapets lyrikpris. Juryn talar om det ”lågmält modernistiska” i Erik Bergqvists poesi och framhåller hans förmåga att skriva i dialog med både samtiden och den klassiska världslitteraturen.

– I förtätade bilder gestaltas en vision av tillvarons existentiella grundvillkor, står det i motiveringen.

Priset som utgörs av 25 000 kronor delas ut i samband med Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte och Frödingdagarna den 21 augusti.

Erik Bergqvist bor numera i Södermanland och Stockholm men är född och uppvuxen i Karlstad, inte långt från Gustaf Frödings barndomshem. Han kommer - självklart, säger han- ”hem” för att ta emot priset.

– Fröding har betytt ganska mycket för mig. Även om jag inte läst honom hela tiden så har han funnits med mig.

Erik Bergqvist är ett bekant namn för den som brukar läsa NWT:s kultursidor.

– Jag började 1999.

Så det är i över 15 år nu, som han medverkat med sina eftertänksamma välskrivna recensioner och reflektioner. Under tio år var han också kritiker och kulturskribent på Svenska dagbladet, och numera skriver han också för Hufvudstadsbladet i Helsingfors.

Han har gett ut fem diktsamlingar och några essäböcker. Den senaste diktsamlingen ”Inte är vind” som kom i april blev väl mottagen för att inte säga hyllad.

På måndagen kom beskedet att Erik Bergqvist får Gustaf Frödingsällskapets lyrikpris. Juryn talar om det ”lågmält modernistiska” i Erik Bergqvists poesi och framhåller hans förmåga att skriva i dialog med både samtiden och den klassiska världslitteraturen.

– I förtätade bilder gestaltas en vision av tillvarons existentiella grundvillkor, står det i motiveringen.

Priset som utgörs av 25 000 kronor delas ut i samband med Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte och Frödingdagarna den 21 augusti.

Erik Bergqvist bor numera i Södermanland och Stockholm men är född och uppvuxen i Karlstad, inte långt från Gustaf Frödings barndomshem. Han kommer - självklart, säger han- ”hem” för att ta emot priset.

– Fröding har betytt ganska mycket för mig. Även om jag inte läst honom hela tiden så har han funnits med mig.