2015-06-05 16:00

2015-07-09 17:11

Restaurangköket blir utställningshall för Lerins favoritmålare

En dryg månad kvar till den första utställningen

Om drygt en månad öppnar Lars Lerin en ombyggd del av gamla Restaurang Sandgrund.
Det före detta restaurangköket har förvandlats till stora utställningsytor och förråd.
På omkring 400 kvadrater ska Lerin ställa ut bland andra verk av sina konstnärliga förebilder.
Först att ställas ut: Nationalromantikern och 1800-talsgeniet Marcus Larsson.

– Fortsättningsvis kommer jag att kunna visa sådana konstnärer som X-et och Inge Schiöler, Ragnar Sandberg och Åke Göransson, säger Lars Lerin under en rundvandring i den ännu inte färdigställda delen.

Just de nämnda konstnärerna har på olika sätt påverkat Lerin.

Han har vid flera tillfällen påpekat den frändskap han känner med till exempel koloristen Schiöler. När den nya konsthallen Strandverket i Marstrand arrangerade en Lerinutställning fanns verk av just dessa föregångare med.

Konstnärsgeni

Den första utställningen med en beundrad föregångares verk öppnar i början av juli. Då visas konst av Marcus Larsson, en av svensk konsts stora landskaps - och marinmålare. Geniet Marcus Larsson är inte alltför ofta visad i större sammanhang, men hans konst tillhör det stora svenska ”konstarvet” från förrförra seklet.

Den snart ombyggda delen av före detta Restaurang Sandgrund gjort det möjligt för Lerin att visa ännu mer av sin egen konst.

– Jag planerar att visa mitt ”arkivprojekt”, det jag hade på Lars Bohmans galleri i Stockholm, säger han och vänder sig mot en runt 25 meter långvägg, perfekt passande för de arbeten som ställdes ut i Stockholm.

Årshyra

Karlstads kommun hyr sedan några år ut Sandgrund till Lerin. Hyran för det som blivit ett av Värmlands mest publikdragande kulturcentra är kopplad till antalet betalande besökare.

Men den nya delen - tidigare ett storkök - disponeras av Lars Lerin för en fast årshyra. Den är på cirka 500 000 kronor.

Kommunen svarar för större delen av ombyggnaden och har också bekostat nytt yttertak och ny ventilationsanläggning.

– Fortsättningsvis kommer jag att kunna visa sådana konstnärer som X-et och Inge Schiöler, Ragnar Sandberg och Åke Göransson, säger Lars Lerin under en rundvandring i den ännu inte färdigställda delen.

Just de nämnda konstnärerna har på olika sätt påverkat Lerin.

Han har vid flera tillfällen påpekat den frändskap han känner med till exempel koloristen Schiöler. När den nya konsthallen Strandverket i Marstrand arrangerade en Lerinutställning fanns verk av just dessa föregångare med.

Konstnärsgeni

Den första utställningen med en beundrad föregångares verk öppnar i början av juli. Då visas konst av Marcus Larsson, en av svensk konsts stora landskaps - och marinmålare. Geniet Marcus Larsson är inte alltför ofta visad i större sammanhang, men hans konst tillhör det stora svenska ”konstarvet” från förrförra seklet.

Den snart ombyggda delen av före detta Restaurang Sandgrund gjort det möjligt för Lerin att visa ännu mer av sin egen konst.

– Jag planerar att visa mitt ”arkivprojekt”, det jag hade på Lars Bohmans galleri i Stockholm, säger han och vänder sig mot en runt 25 meter långvägg, perfekt passande för de arbeten som ställdes ut i Stockholm.

Årshyra

Karlstads kommun hyr sedan några år ut Sandgrund till Lerin. Hyran för det som blivit ett av Värmlands mest publikdragande kulturcentra är kopplad till antalet betalande besökare.

Men den nya delen - tidigare ett storkök - disponeras av Lars Lerin för en fast årshyra. Den är på cirka 500 000 kronor.

Kommunen svarar för större delen av ombyggnaden och har också bekostat nytt yttertak och ny ventilationsanläggning.