2015-06-05 16:00

2015-06-06 12:49

Isabella Cabral ställer ut på Lerins konsthall i Karlstad

KONST: En brasiliansk konstnär från Paris

Brasiliens kustlinje är 750 mil. Detta faktum har viss betydelse för att förstå Isabella Cabrals målningar. Målningar som i nästan två månader (7 juni - 2 augusti) kommer att visas på Lars Lerins konsthall i Karlstad. Men redan under lördagen den 6 juni (klockan 11.30) blir det ett offentligt samtal med den brasilianska konstnären.

Den brasilianska kustlinjen mot Atlanten är alltså mycket lång. Och landet genomkorsas av den gigantiska Amazonfloden och dess biflöden.

Men vad har detta med Isabella Cabrals konst att göra?

Jo, mer än hälften av de målningar som ställs ut på Lerins konsthall (Sandgrund) visar bitar av brasilianska träbåtar.

De ”modeller” som Isabella Cabral har använt är små, till och med mycket små, närmast större träflisor.

Målningarnas versioner är naturligtvis mycket större men visar de av havet och floderna slipade bitarnas fibrer och ådringar och lager på lager av färg.

– Visst är hennes målningar underbara! utbrister Lerinhallens intendent Manoel Marques, själv brasilianare.

Konstverkens titlar understryker det marina temat: ”Oceano”, ”Rio Negro”, ”Amazonia”, ”Solimoes”.

Rio Negro och Solimoes är två stora floder som ingår i den enorma Amazonfloden.

Isabella Cabral kommer från Sao Paolo i Brasilien, är utbildad arkitekt men har under många år arbetat som konstnär.

”Sedan tio år bor jag med min man och våra barn i Paris, berättar hon, och jag har ett finskt pass. Min man är från Finland. Vi bodde där i flera år.

Nej, hennes kunskaper i finska är mycket begränsade.

– Det är ett för svårt språk, säger hon som pratar flytande engelska och franska, lite svenska och - självklart - portugisiska.

Detta med Finland har för utställningen i Karlstad lika stor betydelse som det brasilianska förhållandet till oceaner och floder.

På en av väggarna i Lars Lerins konsthall hänger några målningar som också har träbitar som utgångspunkt.

Men i det fallet är det bitar av björk, finsk björk, en del med tydliga sågsnittytor, andra som vore det bitar av brutna grenar.

En målning heter ”Sisu”, en annan ”Karhu”, det finska ordet för ”björn”.

Hon säger att hon har inspirerats av det finska och karelska eposet ”Kalevala”. Varje målning symboliserar egenskaper hon gestalter i nationaleposet.

Men också hos dagens och gårdagens finländare i allmänhet.

En av björkmålningarna har titeln ”Urho” och den har ingenting direkt att göra med Finlands legendariske president Urho Kekkonen.

– ”Urho” betyder ”hjälte”, förklarar hon, och målningens vita björkbitar är en symbol för de vitklädda soldater som under finsk-ryska vinterkriget slogs för att försvara sitt land.

Sovjetunionens attack mot Finland (30 november 1939) inledde det drygt tre månader långa Vinterkriget.

Krig är tyvärr en av mänsklighetens vanligare sysselsättningar.

Även Brasilien har utkämpat många krig, enm del av dem utomordentligt betydelsefulla. Bland annat det brasilianska kriget för självständighet från kolonialmakten Portugal.

Ett annat krig var det paraguayanska kriget. En av målningarna som Isabella Cabral tagit med sig till utställningen i Karlstad heter ”Brasil” och det gör den till åminnelse av ett av de fartyg som deltog i det grannlandskriget.

Den brasilianska kustlinjen mot Atlanten är alltså mycket lång. Och landet genomkorsas av den gigantiska Amazonfloden och dess biflöden.

Men vad har detta med Isabella Cabrals konst att göra?

Jo, mer än hälften av de målningar som ställs ut på Lerins konsthall (Sandgrund) visar bitar av brasilianska träbåtar.

De ”modeller” som Isabella Cabral har använt är små, till och med mycket små, närmast större träflisor.

Målningarnas versioner är naturligtvis mycket större men visar de av havet och floderna slipade bitarnas fibrer och ådringar och lager på lager av färg.

– Visst är hennes målningar underbara! utbrister Lerinhallens intendent Manoel Marques, själv brasilianare.

Konstverkens titlar understryker det marina temat: ”Oceano”, ”Rio Negro”, ”Amazonia”, ”Solimoes”.

Rio Negro och Solimoes är två stora floder som ingår i den enorma Amazonfloden.

Isabella Cabral kommer från Sao Paolo i Brasilien, är utbildad arkitekt men har under många år arbetat som konstnär.

”Sedan tio år bor jag med min man och våra barn i Paris, berättar hon, och jag har ett finskt pass. Min man är från Finland. Vi bodde där i flera år.

Nej, hennes kunskaper i finska är mycket begränsade.

– Det är ett för svårt språk, säger hon som pratar flytande engelska och franska, lite svenska och - självklart - portugisiska.

Detta med Finland har för utställningen i Karlstad lika stor betydelse som det brasilianska förhållandet till oceaner och floder.

På en av väggarna i Lars Lerins konsthall hänger några målningar som också har träbitar som utgångspunkt.

Men i det fallet är det bitar av björk, finsk björk, en del med tydliga sågsnittytor, andra som vore det bitar av brutna grenar.

En målning heter ”Sisu”, en annan ”Karhu”, det finska ordet för ”björn”.

Hon säger att hon har inspirerats av det finska och karelska eposet ”Kalevala”. Varje målning symboliserar egenskaper hon gestalter i nationaleposet.

Men också hos dagens och gårdagens finländare i allmänhet.

En av björkmålningarna har titeln ”Urho” och den har ingenting direkt att göra med Finlands legendariske president Urho Kekkonen.

– ”Urho” betyder ”hjälte”, förklarar hon, och målningens vita björkbitar är en symbol för de vitklädda soldater som under finsk-ryska vinterkriget slogs för att försvara sitt land.

Sovjetunionens attack mot Finland (30 november 1939) inledde det drygt tre månader långa Vinterkriget.

Krig är tyvärr en av mänsklighetens vanligare sysselsättningar.

Även Brasilien har utkämpat många krig, enm del av dem utomordentligt betydelsefulla. Bland annat det brasilianska kriget för självständighet från kolonialmakten Portugal.

Ett annat krig var det paraguayanska kriget. En av målningarna som Isabella Cabral tagit med sig till utställningen i Karlstad heter ”Brasil” och det gör den till åminnelse av ett av de fartyg som deltog i det grannlandskriget.