2015-05-24 08:36

2015-05-24 08:51

Picassoskulpturens medskapare död

KULTUR

En av Norges internationellt mest kända konstnärer – Carl Nesjar – har avlidit. Carl Nesjar blev 94 år gammal. Han var bland annat med och skapade den väldiga betongskulpturen "Jaqueline" i Kristinehamn föreställande Picassos hustru.

– Han var en av Norges största konstnärer, säger familjens talesman Harald Bruno Ciarlo.

Tillsammans med Pablo Picasso utformade Nesjar väggdekorationer i form av blästrade betongreliefer i flera av regeringsbyggnaderna i Oslo. De båda konstnärerna skapade över trettio konstverk tillsammans. Bland de viktigare verken finns den väldiga betongskulpturen "Jaqueline" i Kristinehamn föreställande Picassos hustru.

Skulpturen invigdes 1965 och är den första skulptur som gjordes av den norske konstnären efter en maguette av Pablo Picasso.

Skulpturen, som är den första betongskulpturen av Pablo Picasso i stor skala, och den hittills största i världen, består av en betongpelare, på vilken två flak i naturbetong på är fästade. Det större flaket, som visar Jaquelines ansikte i profil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulpturen har ristats genom sandblästring. Den invigdes midsommarafton 1965.

– Han var en av Norges största konstnärer, säger familjens talesman Harald Bruno Ciarlo.

Tillsammans med Pablo Picasso utformade Nesjar väggdekorationer i form av blästrade betongreliefer i flera av regeringsbyggnaderna i Oslo. De båda konstnärerna skapade över trettio konstverk tillsammans. Bland de viktigare verken finns den väldiga betongskulpturen "Jaqueline" i Kristinehamn föreställande Picassos hustru.

Skulpturen invigdes 1965 och är den första skulptur som gjordes av den norske konstnären efter en maguette av Pablo Picasso.

Skulpturen, som är den första betongskulpturen av Pablo Picasso i stor skala, och den hittills största i världen, består av en betongpelare, på vilken två flak i naturbetong på är fästade. Det större flaket, som visar Jaquelines ansikte i profil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulpturen har ristats genom sandblästring. Den invigdes midsommarafton 1965.