2015-05-15 06:44

2015-05-15 06:44

Årets bästa hembygdsbok 2014

SYSSLEBÄCK

Ovansjö Bygdeförenings två böcker ”Ovansjöbygden – folket i bild” har vid Värmlands Hembygdsförbunds årsstämma i Karlstad utsetts till årets bästa hembygdsbok 2014.

Böckerna om Ovansjöbygden uppfyller väl kriterierna för årets bästa värmländska hembygdsbok, som talar om att forskningsinsats, litterär kvalité och formgivning skall värderas. Juryn har beslutat att tilldela bokverket priset för år 2014.

 

 

 

Böckerna om Ovansjöbygden uppfyller väl kriterierna för årets bästa värmländska hembygdsbok, som talar om att forskningsinsats, litterär kvalité och formgivning skall värderas. Juryn har beslutat att tilldela bokverket priset för år 2014.

 

 

 

Juryns motivering

”Byggnadernas historia är främst förknippad med de människor som har byggt och som har bebott dessa hus. Alla de som gick här ut och in i husen i sina dagliga sysslor i helg som i söcken.” Så säger eldsjälarna i Ovansjö Bygdeförening i sitt förord till bokverket Ovansjöbygden – folket i bild. Tidigare – år 2007 – har föreningen gett ut en omfattande dokumentation om just husen och gårdarna i hembygden kring Sysslebäck i norra Klarälvdalen. Den här gången har man valt att fokusera arbetet på människorna som bott och bor här. By för by presenteras bygdens folk i ett rikligt kommenterat porträttgalleri, som kommit att omfatta nästan 1100 sidor, fördelade i två digra volymer i A4-format. Det är ett ovanligt grepp man tagit och att genomföra projektet på det grundliga och systematiska sätt som man nu gjort är värd all beundran. Böckerna odödliggör vardagens klarälvdalsbor för framtiden. Dokumentationens värde är stort idag men kommer bara att växa under årtionden framöver.