2015-03-11 16:19

2015-03-11 16:19

De kan bada helt gratis

SANNABADET

Åtta lördagar fram till årets slut bjuder Kristinehamns kommun alla mellan 6 till 18 år, som bor inom kommunen, på gratis bad i Sannabadet.

Dagarna är 21 mars, 18 april, 23 maj, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.

Dessutom är det gratisbad varje måndag under sommarlovet, vilket passar bra om utomhusvädret inte är det bästa. Under jullovet badas det gratis helgfria vardagar.

Dagarna är 21 mars, 18 april, 23 maj, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.

Dessutom är det gratisbad varje måndag under sommarlovet, vilket passar bra om utomhusvädret inte är det bästa. Under jullovet badas det gratis helgfria vardagar.