2015-02-17 14:37

2015-03-13 13:55

Inget beslut om arenanamn

NYA ARENAN: Politisk diskussion påbörjad

Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträdde i måndags. En av frågorna på agendan var den nya arenans namn. Något beslut fattades dock inte.

– Jag har fått i uppdrag av arbetsutskottet att gå ut till föreningarna och förhöra mig om namnförslag, säger fritidschef Mikael Lundberg.

Det är främst berörda fotbollsföreningar och IFK friidrott som han kommer att ta kontakt med, men han är öppen för förslag även från annat håll.

– Det kan ju komma in andra bra namn, men det är trots allt de som använder arenan mest som ska känna sig bekväma med namnet, säger Mikael Lundberg.

Rapport i mars

Han berättar att han ska återrapportera till politiken vid arbetsutskottets nästa möte, den 17 mars.

NKP har också fått in ett antal namnförslag vilka presenterades i fredagstidningen. Sedan dess har ytterligare ett par personer hört av sig med fler förslag.

Gammalt och nytt

Sven Trösken Eriksson föreslår att man ska uppmärksamma två stora idrottsprofiler från förr. Hans förslag är Mixvallen, efter gångaren John Mikaelsson, eller Starke Arvid Arena alternativt Starke Arvid Sanna Arena.

Liselott Hult föreslår en mix av det gamla och det nya i Sanna-Bro Vallen:

– Det knyter an till såväl det gamla Brovallen som till det nya Sannabadet. Dessutom ligger det bra i munnen och man kan säga Sanna-Bro.

– Jag har fått i uppdrag av arbetsutskottet att gå ut till föreningarna och förhöra mig om namnförslag, säger fritidschef Mikael Lundberg.

Det är främst berörda fotbollsföreningar och IFK friidrott som han kommer att ta kontakt med, men han är öppen för förslag även från annat håll.

– Det kan ju komma in andra bra namn, men det är trots allt de som använder arenan mest som ska känna sig bekväma med namnet, säger Mikael Lundberg.

Rapport i mars

Han berättar att han ska återrapportera till politiken vid arbetsutskottets nästa möte, den 17 mars.

NKP har också fått in ett antal namnförslag vilka presenterades i fredagstidningen. Sedan dess har ytterligare ett par personer hört av sig med fler förslag.

Gammalt och nytt

Sven Trösken Eriksson föreslår att man ska uppmärksamma två stora idrottsprofiler från förr. Hans förslag är Mixvallen, efter gångaren John Mikaelsson, eller Starke Arvid Arena alternativt Starke Arvid Sanna Arena.

Liselott Hult föreslår en mix av det gamla och det nya i Sanna-Bro Vallen:

– Det knyter an till såväl det gamla Brovallen som till det nya Sannabadet. Dessutom ligger det bra i munnen och man kan säga Sanna-Bro.