2015-02-12 15:11

2015-02-12 15:11

Ölmes kanslist inte helt fel ute

ARENANAMN: Sannavallen tycker flera låter bra

IFK Ölmes kanslist Curth Nilsson angav Sannavallen som spelplats för klubbens matcher. Detta på den officiellt namnlösa nya fotbolls- och friidrottsarenan.
På NKP:s Facebooksida får han medhåll av flera.

Hamnbrovallen lär vara det enda förslag som delgetts kommunen. Karl-Olov Lundell och Björn ”Kea” Antonsson lanserade det namnet i augusti förra året, men förslaget verkar ha fallit i glömska hos kommunen.

Ölme var tvingade att namnge en spelplats av Svenska fotbollsförbundet, när spelprogrammet skulle fastställas. Kvartetten Monica Andersson, Birgitta Grafström, Cecilia Maria Bäckström och Lars Lundberg tycker också att Sannavallen är ett bra namn.

NKP:s chefredaktör Lars Blomkvist uttryckte på NKP:s Facebooksida Sara Larsson arena som ett tänkbart namn. Han får medhåll av Anna Duvenfelt samt av Urban, som motiverar med att räkna upp Saras alla meriter som fotbollsspelare. Sara är för övrigt ambassadör för Kristinehamn.

Men om arenan ska döpas efter en idrottare, så behöver det ju inte vara en fotbollsspelare. Det kan lika gärna vara en friidrottare.

Glöm inte Hans Hjerpe

Anders Gunnar Kjellstrand vill uppmärksamma en legendar inom Kristinehamns idrottsliv och tycker att namnet ska vara Hans Hjerpe arena. Peter Lindgren föreslår Kristinehamns stadion och Mats Elg Ölme arena.

Bo Bengtsson nämner Smörjgropa, om nu resultaten inte blir så lysande på den nya arenan. Per Nilsson gör en parallell med Göteborgs Gamla Ullevi och föreslår Gamla tippen.

Teknisk fråga

Om namnet blir Sannavallen så önskar Ölmes Curth Nilsson att det sätts upp en tydlig skylt, där bilisterna svänger in mot Sannabadet och Kristinehamn arena. Annars tror han att många kommer köra vidare till Sannaheden, där Villastadens IF har sina planer och klubbstuga.

Kommunens fritidschef Mikael Lundberg sa i NKP onsdag att han tyckte politikerna borde få vara med och säga sitt. När gator och vägar ska namnges ligger detta på kulturnämnden. Ordförande Magnus Wallengren (V) säger att arenan nog är en fråga för tekniska nämnden.

Ordförande Krister Nyström (S) var i torsdags på tjänsteresa och hade ingen möjlighet att undersöka saken. Vice ordförande Mats Hahne (M) säger dock att namnfrågan kommer att tas upp i arbetsutskottet på måndag. Det är troligt att ärendet sedan på nytt hamnar hos Mikael Lundberg.

– Att han får i uppdrag att sondera och samråda med föreningarna. Det tycker jag är rimligt, det är ju de som ska använda den och de borde i alla fall få ha synpunkter, säger Mats Hahne.

Hamnbrovallen lär vara det enda förslag som delgetts kommunen. Karl-Olov Lundell och Björn ”Kea” Antonsson lanserade det namnet i augusti förra året, men förslaget verkar ha fallit i glömska hos kommunen.

Ölme var tvingade att namnge en spelplats av Svenska fotbollsförbundet, när spelprogrammet skulle fastställas. Kvartetten Monica Andersson, Birgitta Grafström, Cecilia Maria Bäckström och Lars Lundberg tycker också att Sannavallen är ett bra namn.

NKP:s chefredaktör Lars Blomkvist uttryckte på NKP:s Facebooksida Sara Larsson arena som ett tänkbart namn. Han får medhåll av Anna Duvenfelt samt av Urban, som motiverar med att räkna upp Saras alla meriter som fotbollsspelare. Sara är för övrigt ambassadör för Kristinehamn.

Men om arenan ska döpas efter en idrottare, så behöver det ju inte vara en fotbollsspelare. Det kan lika gärna vara en friidrottare.

Glöm inte Hans Hjerpe

Anders Gunnar Kjellstrand vill uppmärksamma en legendar inom Kristinehamns idrottsliv och tycker att namnet ska vara Hans Hjerpe arena. Peter Lindgren föreslår Kristinehamns stadion och Mats Elg Ölme arena.

Bo Bengtsson nämner Smörjgropa, om nu resultaten inte blir så lysande på den nya arenan. Per Nilsson gör en parallell med Göteborgs Gamla Ullevi och föreslår Gamla tippen.

Teknisk fråga

Om namnet blir Sannavallen så önskar Ölmes Curth Nilsson att det sätts upp en tydlig skylt, där bilisterna svänger in mot Sannabadet och Kristinehamn arena. Annars tror han att många kommer köra vidare till Sannaheden, där Villastadens IF har sina planer och klubbstuga.

Kommunens fritidschef Mikael Lundberg sa i NKP onsdag att han tyckte politikerna borde få vara med och säga sitt. När gator och vägar ska namnges ligger detta på kulturnämnden. Ordförande Magnus Wallengren (V) säger att arenan nog är en fråga för tekniska nämnden.

Ordförande Krister Nyström (S) var i torsdags på tjänsteresa och hade ingen möjlighet att undersöka saken. Vice ordförande Mats Hahne (M) säger dock att namnfrågan kommer att tas upp i arbetsutskottet på måndag. Det är troligt att ärendet sedan på nytt hamnar hos Mikael Lundberg.

– Att han får i uppdrag att sondera och samråda med föreningarna. Det tycker jag är rimligt, det är ju de som ska använda den och de borde i alla fall få ha synpunkter, säger Mats Hahne.

Förslagen

Facebookförslagen

Sannavallen (fyra stycken)

Sara Larsson arena (två)

Hans Hjerpe arena

Kristinehamns stadion

Ölme arena

Smörjgropa

Gamla tippen

Källa: