2016-10-14 15:23

2016-10-14 15:23

"Kultur är nyttigt"

KULTURKALASET: Bengt Göransson pratade på Humanistiska föreningen

Inte fan blir man friskare av kultur var den något provokativa rubriken på det föredrag tidigare kulturministern Bengt Göransson höll vid Kristinehamns humanistiska förenings senaste träff.

Inför en mer än sextiohövdad skara kunde han lägga ut texten och förklara vad han menade med det.

– Kultur är nyttigt, därför att det vidgar aktionsradien och får folk att tänka och att tänka är att ta ställning.

Det enklaste är att sitta hemma och dåsa och inte läsa och slippa tänka för då kommer man inte i konflikt med någon.

– Utgångspunkten måste vara att varje människa ska vara en del av samhället, fortsatte Bengt Göransson.

– Filosofen Martin Kylhammar har formulerat det så att man ska ta till sig så lite information som möjligt. Därmed menas att man ska välja bort det oväsentliga.

– Det talas så mycket om att man inte ska låta känslorna styra, men tvärtom är det viktigt att förnuft, känsla och vilja kan förenas.

Bengt Göransson menade också att när bokryckarkonsten under 1500-talet blev mer allmänt spridd ledde det till att människorna kunde ha hemligheter för varandra.

I vår tid kanske tv och andra media spelar samma roll.

– Tv kan hålla tittarna kvar. Skolans problem i dagens läge är att lärarna inte har samma förmåga att hålla lyssnarna kvar – ingen lärare klarar det i längden, ansåg Bengt Göransson.

Ett något oväntat råd riktade han också till alla kommunpolitiker:

– Skapa inte för strikta mål. Improvisera och ta tag i det oväntade. Lite lättsinne måste finnas även i politiken.

Idealet är organiserad anarki och därmed menas en blandning av planering och improvisation, ansåg han.

Se där ett viktigt budskap till landets alla av målformuleringsproblem tyngda kommunpolitiker. Samma politiker som Bengt Göransson ansåg företräda medborgarna, men som själva i stor utsträckning anser sig företräda skattebetalarna.

Harry Schein lär ha varit inne på samma spår för denne framförde något ironiskt en gång i debatten, att kulturpolitiken hamnat på för låg nivå, eftersom det bara talades om pengar.

– Man ska också ge utrymme för drömmar, framhöll Bent Göransson. Men drömmarna ska vara vidare än vad vi kan uppnå.

Sådana visdomsord och mycket annat kunde den gamle ministern ösa ur sin rika kunskapskälla.

Inför en mer än sextiohövdad skara kunde han lägga ut texten och förklara vad han menade med det.

– Kultur är nyttigt, därför att det vidgar aktionsradien och får folk att tänka och att tänka är att ta ställning.

Det enklaste är att sitta hemma och dåsa och inte läsa och slippa tänka för då kommer man inte i konflikt med någon.

– Utgångspunkten måste vara att varje människa ska vara en del av samhället, fortsatte Bengt Göransson.

– Filosofen Martin Kylhammar har formulerat det så att man ska ta till sig så lite information som möjligt. Därmed menas att man ska välja bort det oväsentliga.

– Det talas så mycket om att man inte ska låta känslorna styra, men tvärtom är det viktigt att förnuft, känsla och vilja kan förenas.

Bengt Göransson menade också att när bokryckarkonsten under 1500-talet blev mer allmänt spridd ledde det till att människorna kunde ha hemligheter för varandra.

I vår tid kanske tv och andra media spelar samma roll.

– Tv kan hålla tittarna kvar. Skolans problem i dagens läge är att lärarna inte har samma förmåga att hålla lyssnarna kvar – ingen lärare klarar det i längden, ansåg Bengt Göransson.

Ett något oväntat råd riktade han också till alla kommunpolitiker:

– Skapa inte för strikta mål. Improvisera och ta tag i det oväntade. Lite lättsinne måste finnas även i politiken.

Idealet är organiserad anarki och därmed menas en blandning av planering och improvisation, ansåg han.

Se där ett viktigt budskap till landets alla av målformuleringsproblem tyngda kommunpolitiker. Samma politiker som Bengt Göransson ansåg företräda medborgarna, men som själva i stor utsträckning anser sig företräda skattebetalarna.

Harry Schein lär ha varit inne på samma spår för denne framförde något ironiskt en gång i debatten, att kulturpolitiken hamnat på för låg nivå, eftersom det bara talades om pengar.

– Man ska också ge utrymme för drömmar, framhöll Bent Göransson. Men drömmarna ska vara vidare än vad vi kan uppnå.

Sådana visdomsord och mycket annat kunde den gamle ministern ösa ur sin rika kunskapskälla.

  • Björn Löss Nyström