2016-08-23 15:58

2016-08-23 15:58

Honungsfestival främjar biodling

MARIEBERG: Bina vid Krivis gård mår bra i år

På lördag är det dags för den nionde upplagan av Honungsfestivalen. I år är temat öppna landskap och svenska bönders villkor.

Traditionen grundades av Krivis ägare Kristina Stenmark och Ami Johansson tillsammans med biodlaren Gudrun Olsson. Syftet med att arrangera Honungsfestivalen var främst att belysa vikten av småskaliga ekologiska biodlingar i Sverige. Det var och är fortfarande ett utbrett problem i många delar av världen att bisamhällen utrotas på grund av giftiga kemikalier i besprutningsmedel på fält.

– Utan bin och deras pollinering skulle vi inte få någon mat och till slut skulle vi inte överleva, säger Ami Johansson.

Genom åren har festivalen utvecklats och är i dag ett av Krivis mest välbesökta evenemang. Det är viktigt för grundarna att sprida kunskap om biodling för att fler ska börja med det själva. Under Honungsfestivalen får ett 20-tal utställare och försäljare och ungefär 1000 besökare utbyta erfarenheter med varandra. Förutom att köpa honung och andra närproducerade matvaror kan man få titta på Gudrun Olssons biodlingar på nära håll.

– Jag har haft bin här intill fruktträdgården länge, och jag har märkt att de mår väldigt bra här. Såhär långt ger de mer än medelskörd i år, berättar Gudrun Olsson.

Även om festivalens huvudfokus alltid har varit biodling och honungsproduktion brukar de ha ett särskilt tema varje år. I år vill arrangörerna rikta fokus mot böndernas situation. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats för att berätta om vad som händer med svenska marker om man inte nyttjar dem.

Traditionen grundades av Krivis ägare Kristina Stenmark och Ami Johansson tillsammans med biodlaren Gudrun Olsson. Syftet med att arrangera Honungsfestivalen var främst att belysa vikten av småskaliga ekologiska biodlingar i Sverige. Det var och är fortfarande ett utbrett problem i många delar av världen att bisamhällen utrotas på grund av giftiga kemikalier i besprutningsmedel på fält.

– Utan bin och deras pollinering skulle vi inte få någon mat och till slut skulle vi inte överleva, säger Ami Johansson.

Genom åren har festivalen utvecklats och är i dag ett av Krivis mest välbesökta evenemang. Det är viktigt för grundarna att sprida kunskap om biodling för att fler ska börja med det själva. Under Honungsfestivalen får ett 20-tal utställare och försäljare och ungefär 1000 besökare utbyta erfarenheter med varandra. Förutom att köpa honung och andra närproducerade matvaror kan man få titta på Gudrun Olssons biodlingar på nära håll.

– Jag har haft bin här intill fruktträdgården länge, och jag har märkt att de mår väldigt bra här. Såhär långt ger de mer än medelskörd i år, berättar Gudrun Olsson.

Även om festivalens huvudfokus alltid har varit biodling och honungsproduktion brukar de ha ett särskilt tema varje år. I år vill arrangörerna rikta fokus mot böndernas situation. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats för att berätta om vad som händer med svenska marker om man inte nyttjar dem.

  • Ingrid Ramberg