2016-06-02 15:57

2016-06-02 15:57

Uppskattade konserter av musikskolans elever

KULTUR: Stråkar spelade sista dagen av tre

Alla som uppskattar stråkmusik fick sitt lystmäte på onsdagskvällen då musikskolan avslutade sina vårkonserter. Kvällen var vikt nästan uteslutande åt stråkensembler.

Under tre kvällar har musikskolan gett konserter på Christinateatern. En tradition som återupptogs efter ett års ofrivillig exil under tiden teatern renoverades. De tre konserterna har organiserats efter instrumenttyp. Avslutningskonserten är vikt åt stråkarna, tisdagen hade blåsarna i fokus medan övriga instrumentgrupper och dansare visade upp sig på den första konserten i måndags.

Att musikskolan ger konserter har dubbelt syfte. Dels är det en chans för dagens elever att visa upp sina färdigheter, dels en chans att intressera kommande elever att börja spela.

De i publiken som återkommer från år till år kan också följa elevernas utveckling, från de första tvekande försöken till tonårens självsäkra toner. Det är den positiva jämförelsen, den negativa är att ensemblerna tenderar att bli mindre ju äldre eleverna blir. Nybörjarstråkarna, som lagom till konserten enats om orkesternamnet Stråkteamet, är klart flest under onsdagens konsert.

Konserten inleds också med de yngsta som framför Sinfonia, Månaderna och Uppsvinget. De får stå längst fram och någon har tänkt till: Notställen har placerats på golvet nedanför scenen vilket gör att musikerna syns bra. Stort plus för den idén.

Ett lika stort minus kan ges till ljussättaren som envisas med att nästan enbart köra rött ljus och därmed förvandlar musikerna till kräftor. Det kan inte ha blivit särskilt roliga bilder för alla dem som fotograferade konserten med mobilen.

Samtliga ensembler får spela tre låtar var. Orkanstråket, den äldsta av dem, spelar ett stycke tillsammans med hundraårsjubilerande Kristinehamns stråkorkester. Det är Matchmaker ur musikalen Fiddler on the Roof.

Notmästarna och Uppstråket är ensemblerna mellan de yngsta och de äldsta. De visar hur svårighetsgraden hela tiden skruvas upp från en nivå till en annan.

Sångduon Liv Slottner och Paulina Blomgren framför ett stycke som bryter av från kvällens stråkdominans, men eftersom den förstnämnda spelar cello blir det en del stråk där också.

Konserten avslutas med att alla medverkande gemensamt framför The final countdown. Undrar om hårdrockarna från Upplands-Väsby kunde föreställa sig att deras monsterhit skulle bli finalnummer för en skolkonsert?

Å andra sidan är det ett betyg så gott som något.

Under tre kvällar har musikskolan gett konserter på Christinateatern. En tradition som återupptogs efter ett års ofrivillig exil under tiden teatern renoverades. De tre konserterna har organiserats efter instrumenttyp. Avslutningskonserten är vikt åt stråkarna, tisdagen hade blåsarna i fokus medan övriga instrumentgrupper och dansare visade upp sig på den första konserten i måndags.

Att musikskolan ger konserter har dubbelt syfte. Dels är det en chans för dagens elever att visa upp sina färdigheter, dels en chans att intressera kommande elever att börja spela.

De i publiken som återkommer från år till år kan också följa elevernas utveckling, från de första tvekande försöken till tonårens självsäkra toner. Det är den positiva jämförelsen, den negativa är att ensemblerna tenderar att bli mindre ju äldre eleverna blir. Nybörjarstråkarna, som lagom till konserten enats om orkesternamnet Stråkteamet, är klart flest under onsdagens konsert.

Konserten inleds också med de yngsta som framför Sinfonia, Månaderna och Uppsvinget. De får stå längst fram och någon har tänkt till: Notställen har placerats på golvet nedanför scenen vilket gör att musikerna syns bra. Stort plus för den idén.

Ett lika stort minus kan ges till ljussättaren som envisas med att nästan enbart köra rött ljus och därmed förvandlar musikerna till kräftor. Det kan inte ha blivit särskilt roliga bilder för alla dem som fotograferade konserten med mobilen.

Samtliga ensembler får spela tre låtar var. Orkanstråket, den äldsta av dem, spelar ett stycke tillsammans med hundraårsjubilerande Kristinehamns stråkorkester. Det är Matchmaker ur musikalen Fiddler on the Roof.

Notmästarna och Uppstråket är ensemblerna mellan de yngsta och de äldsta. De visar hur svårighetsgraden hela tiden skruvas upp från en nivå till en annan.

Sångduon Liv Slottner och Paulina Blomgren framför ett stycke som bryter av från kvällens stråkdominans, men eftersom den förstnämnda spelar cello blir det en del stråk där också.

Konserten avslutas med att alla medverkande gemensamt framför The final countdown. Undrar om hårdrockarna från Upplands-Väsby kunde föreställa sig att deras monsterhit skulle bli finalnummer för en skolkonsert?

Å andra sidan är det ett betyg så gott som något.