2016-04-19 10:47

2016-04-19 10:47

Vernissage för Sörbyutställning

UTSTÄLLNING: Före detta generaldirektör invigde

Tillsammans med några eldsjälar i Föreningen för Byggnadskultur har Lars Sjöberg skapat utställningen Sörby - en ekologisk förebild, som är öppen månaden ut.

I lördags var det dags för invigning med hjälp av förre generaldirektören i Kammarkollegiet Claes Ljungh och även hans efterträdare på jobbet Gunnar Larsson hade kommit till utställningen. Efter de inledande orden spelade Patrik Rydbeck några 1700-talsstycken på tvärflöjt.

I lördags var det dags för invigning med hjälp av förre generaldirektören i Kammarkollegiet Claes Ljungh och även hans efterträdare på jobbet Gunnar Larsson hade kommit till utställningen. Efter de inledande orden spelade Patrik Rydbeck några 1700-talsstycken på tvärflöjt.