2016-01-22 14:14

2016-01-22 14:14

Gemensam välgörenhetskonsert

RUDSKOGA: Hjälp till flyktingar

Under temat Rudskoga hjälper, tillsammans kan vi, hålls en välgörenhetskonsert i Rudskoga söndagen den 31 januari.

Bakom konserten där Nysund Gent Quartet liksom en rad Rudskogabor medverkar genom sång och musik står samtliga kyrkor i bygden. Det är Svenska kyrkan, Equmenia och Betania.

Bakom konserten där Nysund Gent Quartet liksom en rad Rudskogabor medverkar genom sång och musik står samtliga kyrkor i bygden. Det är Svenska kyrkan, Equmenia och Betania.