2015-12-17 19:03

2015-12-17 19:03

Fri entré på museum

KOMMUNEN: Oenighet bakom skattesubventionering

Det blir fri entré vid ett antal av konstmuseet utställningar.
Det har nu kommunfullmäktige beslutat.
Men alla ledamöter stod inte bakom förslaget.

Beslutet om nya taxor för konstmuseet innebär att sommarutställningen kommer att kosta 40 kronor i stället för 80 i entré samt att det blir kostnadsfritt att gå in på konstmuseet under vinter-, höst- och vårutställningarna.

Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag för fri samt sänkt entré, men fick inte gehör för detta under torsdagens fullmäktigedebatt.

Annan kultur

– Det innebär minskade intäkter på 200 000 kronor, lyfte oppositionsrådet Marie Oudin (M) fram.

– Varför ska skattebetalarna subventionera detta? Man skulle lika gärna kunna subventionera andra former av kultur som biobesök, menade Paul Brännlund (SD).

Kulturnämndens ordförande Magnus Wallengren (V) och dess vice ordförande Bo Olson (L) försvarade båda förslaget.

Vid votering blev det 29 för de nya taxorna och elva ledamöter som var emot. En ledamot var frånvarande.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige beslutade även att entrén ska vara helt avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Det var alla ense om.

Nya taxor har dessutom antagits för socialnämndens verksamheter, fritidskontorets anläggningar samt för tömning av fosfor och fettavskiljare.

Beslutet om nya taxor för konstmuseet innebär att sommarutställningen kommer att kosta 40 kronor i stället för 80 i entré samt att det blir kostnadsfritt att gå in på konstmuseet under vinter-, höst- och vårutställningarna.

Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag för fri samt sänkt entré, men fick inte gehör för detta under torsdagens fullmäktigedebatt.

Annan kultur

– Det innebär minskade intäkter på 200 000 kronor, lyfte oppositionsrådet Marie Oudin (M) fram.

– Varför ska skattebetalarna subventionera detta? Man skulle lika gärna kunna subventionera andra former av kultur som biobesök, menade Paul Brännlund (SD).

Kulturnämndens ordförande Magnus Wallengren (V) och dess vice ordförande Bo Olson (L) försvarade båda förslaget.

Vid votering blev det 29 för de nya taxorna och elva ledamöter som var emot. En ledamot var frånvarande.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige beslutade även att entrén ska vara helt avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Det var alla ense om.

Nya taxor har dessutom antagits för socialnämndens verksamheter, fritidskontorets anläggningar samt för tömning av fosfor och fettavskiljare.