2015-12-13 20:08

2015-12-13 20:08

Mörkret fascinerar och väcker tankar

KRISTINEHAMNS KONSTMUSEUM: Vernissage under lördagen

Mörker kan vara både fascinerande och skrämmande. Utställningen Mörker ta min hand på Kristinehamns konstmuseum väcker många tankar.

Mörker ta min hand är en utställning med ett urval av det verk som finns i museets samling. Curator för utställningen är museets intendent Michael Walter. Han inviger utställningen och förklarar varför temat blev just mörker.

– Det kom väldigt spontant till mig. Jag utgick från den världssituation vi har i dag med mycket oroligheter både i Europa och övriga världen. En värld som står inför stora förändringar, säger han.

Michael Walter har valt ut de konstverk han tyckte passade till temat och försökt tänka nytt genom att placera dem tillsammans i mindre installationer. Centralt i den stora konsthallen finns exempelvis Jonas Liveröds Staring into midair som bildar en slags symmetri tillsammans med två verk av Arvid Knöppel och en kinesisk rökelseurna från slutet av 1700- eller början av 1800-talet.

Utställningen leder åskådarna från mörkret och mot ljuset. Som en kontrast till de dunkla och dystra verken lyser Michael Richers blåa neonhus upp tillvaron i rummet längst in i utställningen.

– Det finns ljus i slutet av tunneln, menar Michael Walter.

Mörker ta min hand är en utställning med ett urval av det verk som finns i museets samling. Curator för utställningen är museets intendent Michael Walter. Han inviger utställningen och förklarar varför temat blev just mörker.

– Det kom väldigt spontant till mig. Jag utgick från den världssituation vi har i dag med mycket oroligheter både i Europa och övriga världen. En värld som står inför stora förändringar, säger han.

Michael Walter har valt ut de konstverk han tyckte passade till temat och försökt tänka nytt genom att placera dem tillsammans i mindre installationer. Centralt i den stora konsthallen finns exempelvis Jonas Liveröds Staring into midair som bildar en slags symmetri tillsammans med två verk av Arvid Knöppel och en kinesisk rökelseurna från slutet av 1700- eller början av 1800-talet.

Utställningen leder åskådarna från mörkret och mot ljuset. Som en kontrast till de dunkla och dystra verken lyser Michael Richers blåa neonhus upp tillvaron i rummet längst in i utställningen.

– Det finns ljus i slutet av tunneln, menar Michael Walter.