2015-10-14 06:00

2015-10-14 06:00

Höstfest för flyktingar

NYBBLE

I Nybble finns f.n. omkring 250 asylsökande från olika delar av världen.

De flesta kommer från det krigshärjade Syrien, andra från Eritrea , Iran, Irak och andra länder. Equmneiakyrkan i Visnum är en av många frivilliga aktörer som vill bidra till att så många som möjligt av dessa skall känna sig välkomna och integreras i vårt samhälle. Till detta behövs förstås medmänniskor som ställer upp, men det krävs också ekonomiska resurser. Därför skall det bli fest i Nybble dit alla är välkomna..

På lördag eftermiddag inbjuder Equmeniakyrkan till höstfest i Nybble bygdegård. Samlingen inleds med en allsång ledd av Christina Persson och Sven-Erik Sundström. Efter detta följer kaffeservering och försäljning av åror och lotterier. Allt detta sköts med mångårig vana av Sven-Erik Andersson från Vike. Förhoppningar finns att detta skall inbringa en god summa till hjälp för behövande men också skapa en atmosfär med trivsel i bygden.

 

De flesta kommer från det krigshärjade Syrien, andra från Eritrea , Iran, Irak och andra länder. Equmneiakyrkan i Visnum är en av många frivilliga aktörer som vill bidra till att så många som möjligt av dessa skall känna sig välkomna och integreras i vårt samhälle. Till detta behövs förstås medmänniskor som ställer upp, men det krävs också ekonomiska resurser. Därför skall det bli fest i Nybble dit alla är välkomna..

På lördag eftermiddag inbjuder Equmeniakyrkan till höstfest i Nybble bygdegård. Samlingen inleds med en allsång ledd av Christina Persson och Sven-Erik Sundström. Efter detta följer kaffeservering och försäljning av åror och lotterier. Allt detta sköts med mångårig vana av Sven-Erik Andersson från Vike. Förhoppningar finns att detta skall inbringa en god summa till hjälp för behövande men också skapa en atmosfär med trivsel i bygden.