2015-08-03 06:00

2015-08-03 06:00

Till veckan sätter de igång

CHRISTINATEATERN: Första hammarslaget för renoveringen

I snart tio år har det planerade renoveringsarbetet av Christinateatern legat på kommunstyrelsens bord för utredning. Nu sätts äntligen planen i verket och första handtaget i arbetet ska göras i början av veckan.

– Det känns äntligen som att det är på gång, säger Kenneth Jonsson, vaktmästare på Christinateatern sedan tio år tillbaka.

Kenneth ser fram emot starten och är bland annat mycket nöjd med att en ny ventilation ska installeras.

– Nu kommer vi slippa öppna branddörren när det bli för varmt på scenen, säger han med ett skratt.

Renoveringsarbetet görs av Rohm & CO och förväntas vara färdigt den 15 mars år 2016.

– Jag hoppas att de kommer på måndag som det var sagt. De har ännu inte hört av sig, så jag ska ringa i eftermiddag, berättade Kenneth för NKP i fredags.

Upprustningen förväntas kosta 13,1 miljoner kronor.

– Det känns äntligen som att det är på gång, säger Kenneth Jonsson, vaktmästare på Christinateatern sedan tio år tillbaka.

Kenneth ser fram emot starten och är bland annat mycket nöjd med att en ny ventilation ska installeras.

– Nu kommer vi slippa öppna branddörren när det bli för varmt på scenen, säger han med ett skratt.

Renoveringsarbetet görs av Rohm & CO och förväntas vara färdigt den 15 mars år 2016.

– Jag hoppas att de kommer på måndag som det var sagt. De har ännu inte hört av sig, så jag ska ringa i eftermiddag, berättade Kenneth för NKP i fredags.

Upprustningen förväntas kosta 13,1 miljoner kronor.

Christinateatern

1985 drevs teatern på privat initiativ. 27 februari 1986 träffades en interimsstyrelse med arbetsnamnet Intresseföreningen Christinateatern. Styrelsen drev teatern och fick kommunens ekonomiska stöd till verksamheten. Christinateaterns Intresseförening bildades och första årsmötet hölls, med interimsstyrelse, 17 februari 1987.

Källa: christinateatern.se