2018-01-10 06:00

2018-01-10 07:53

Fortsatt svek mot barnbrudar

En fast hållning mot barnäktenskap borde vara självklar på alla nivåer hos samtliga myndigheter. Ändå får unga flickor som riskerar att giftas bort inte den hjälp de har rätt till. Ansvaret faller tungt på barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Fagra ord och löften om handling till trots har föga hänt.

I stället för att vidta åtgärder direkt vid misstanke om förestående tvångsgifte involverar socialtjänsten vårdnadshavare, vilket snarare skyndar på processen att barn förs ut ur landet och gifts bort.

Dagens Nyheter (5/1) berättar att en socialsekreterare slagit larm om risken att föräldrar sätter i system att upphäva döttrars svenska medborgarskap för att kunna tvinga dem till giftermål. Aftonbladet gick ut med namn och bild på en afghansk 40-årig man som är internationellt efterlyst, misstänkt för att ha mördat sin 16-åriga hustru efter att hon inlett en relation med en jämnårig pojke (7/1).

På frågan vad unga, utsatta flickor som inte får hjälp ska göra svajar Regnér betänkligt. De borde vända sig till en annan socialsekreterare eller till dennes chef, anmäla felbehandling eller söka hjälp i skolan. Det är mycket begärt att redan utsatta flickor ska behöva jaga det stöd de borde ha självklar och omedelbar tillgång till.

Mellan februari och september 2017 fick stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck 46 samtal om barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja. I nästan samtliga fall hade myndigheter redan kännedom om situationen utan att ha agerat.

De socialarbetare som står upp för barns rättigheter utsätts i sin tur för press från flickornas familjer och klaner.

2016 uppskattade Migrationsverket antalet barn som kommit hit som gifta till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort. Socialstyrelsen genomför nu en nationell kartläggning, men den blir klar först 2019. Under 2018 ska den sociala barn- och ungdomsvården sätta sig in i och förstå barnens situation. Det är till föga tröst för de som riskerar att bli bortgifta under tiden.

Regeringens snabbutredning presenterade nyligen ett delbetänkande. Slutsatserna är nedslående och går ut på att alla barnäktenskap inte kan ogiltigförklaras rakt av. Men det är precis vad som krävs. Alla ska vara lika för lagen. Då duger det inte att bara skydda barn från äktenskap som ingås här. I Sverige ska barn inte kunna vara gifta. Var det har skett ska inte spela någon roll.

Polisen bör kunna beslagta pass och utfärda reseförbud vid misstanke om risk för tvångsgifte. Kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtyck måste höjas. Socialtjänstlagen måste ses över och kryphål täppas till. Straffen måste skärpas och barn i behov av hjälp ska kunna omhändertas. Samhället måste otvivelaktigt stå på barnens sida.

Regeringens brist på handlingskraft är beklämmande. Det ledarskap som Regnér efterfrågar är det hon själv som bör stå för. Kvinnor och flickor har rätt till sin sexualitet och till sitt eget liv, för att använda Regnérs egna ord.

En fast hållning mot barnäktenskap borde vara självklar på alla nivåer hos samtliga myndigheter. Ändå får unga flickor som riskerar att giftas bort inte den hjälp de har rätt till. Ansvaret faller tungt på barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Fagra ord och löften om handling till trots har föga hänt.

I stället för att vidta åtgärder direkt vid misstanke om förestående tvångsgifte involverar socialtjänsten vårdnadshavare, vilket snarare skyndar på processen att barn förs ut ur landet och gifts bort.

Dagens Nyheter (5/1) berättar att en socialsekreterare slagit larm om risken att föräldrar sätter i system att upphäva döttrars svenska medborgarskap för att kunna tvinga dem till giftermål. Aftonbladet gick ut med namn och bild på en afghansk 40-årig man som är internationellt efterlyst, misstänkt för att ha mördat sin 16-åriga hustru efter att hon inlett en relation med en jämnårig pojke (7/1).

På frågan vad unga, utsatta flickor som inte får hjälp ska göra svajar Regnér betänkligt. De borde vända sig till en annan socialsekreterare eller till dennes chef, anmäla felbehandling eller söka hjälp i skolan. Det är mycket begärt att redan utsatta flickor ska behöva jaga det stöd de borde ha självklar och omedelbar tillgång till.

Mellan februari och september 2017 fick stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck 46 samtal om barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja. I nästan samtliga fall hade myndigheter redan kännedom om situationen utan att ha agerat.

De socialarbetare som står upp för barns rättigheter utsätts i sin tur för press från flickornas familjer och klaner.

2016 uppskattade Migrationsverket antalet barn som kommit hit som gifta till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort. Socialstyrelsen genomför nu en nationell kartläggning, men den blir klar först 2019. Under 2018 ska den sociala barn- och ungdomsvården sätta sig in i och förstå barnens situation. Det är till föga tröst för de som riskerar att bli bortgifta under tiden.

Regeringens snabbutredning presenterade nyligen ett delbetänkande. Slutsatserna är nedslående och går ut på att alla barnäktenskap inte kan ogiltigförklaras rakt av. Men det är precis vad som krävs. Alla ska vara lika för lagen. Då duger det inte att bara skydda barn från äktenskap som ingås här. I Sverige ska barn inte kunna vara gifta. Var det har skett ska inte spela någon roll.

Polisen bör kunna beslagta pass och utfärda reseförbud vid misstanke om risk för tvångsgifte. Kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtyck måste höjas. Socialtjänstlagen måste ses över och kryphål täppas till. Straffen måste skärpas och barn i behov av hjälp ska kunna omhändertas. Samhället måste otvivelaktigt stå på barnens sida.

Regeringens brist på handlingskraft är beklämmande. Det ledarskap som Regnér efterfrågar är det hon själv som bör stå för. Kvinnor och flickor har rätt till sin sexualitet och till sitt eget liv, för att använda Regnérs egna ord.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.