2017-09-04 08:03

2017-09-04 08:03

Tutar och kör

Det var ett mycket välkommet besked för Kristinehamn och hela Vänerregionen att ett byte av slussarna i Trollhätte kanal fanns med i den trafikplan som presenterades under torsdagen. Men det hade varit än bättre om en konkret tidsplan funnits med och om arbetet skulle ha varit klart under perioden för trafikplanen som sträcker sig över åren 2018 till 2029.

Ur ett lokalt perspektiv hade det också varit önskvärt att kommunikationerna till Oslo hade prioriterats lika högt som många andra tågsatsningar som nu är på gång.

Att myndigheten Trafikverket insett att upprustning av befintliga sträckor och byggandet av ett antal nya är där pengarna behöver läggas är bra. Tidigare har skillnaden mellan verkliga behov av upprustning och politiska visioner om höghastighetståg varit enorm. Och det i ett land där tågresenärerna inte har förtroende för tågtrafiken. I verkligheten är det många som räknar med att komma för sent och som till och med väljer buss eller bil när de har viktiga tider att passa.

Transportplanen, som är det praktiska genomförandet av regeringens infrastrukturpolitik, har inte klubbats igenom än. Men förslaget som nu presenterats visar att Trafikverket vill sätta igång bygget av Ostlänken mellan Järna och Linköping. Dock med förbehållet att toppfarten inte ska bli 320 kilometer i timmen som tidigare har sagts, utan det något lägre 250 kilometer i timmen. Det är en nödvändig prioritering. På detta vis minskar man kostnaderna med tio miljarder kronor, medel som behövs bättre på annat håll.

Efter detta vill Trafikverket ta sig an sträckan Linköping-Tranås-Borås. Det är en viktig prioritering. Ost- och västkusten måste byggas samman med fungerande kommunikationer och detta är ett väsentligt steg i den riktningen. Om bara kommunikationerna till Oslo var lika prioriterade vore mycket löst.

Därtill blir sträckan Uppsala-Stockholm äntligen fyrspårig. Det är en behövlig satsning. Sträckan plågas av förseningar och inställda turer till höga samhällskostnader. Den utgör även en flaskhals för trafiken mellan Stockholm och landets mellersta och norra delar.

Av de 622,5 miljarder kronor som har anslagits ska 333,5 miljarder gå till att utveckla transportsystemet. Resterande medel ska gå till underhåll, drift och reinvesteringar av järnväg och väg. Underhållet för järnvägen uppgår till 125 miljarder kronor. Trafikverket förklarar dock att det endast räcker till att bibehålla den standard som finns i dag, det vill säga en kraftigt bristande sådan.

Vägunderhållet ges 164 miljarder kronor vilket enligt Trafikverket innebär att vägarna på sina håll i landet kommer att försämras då det saknas 25 miljarder kronor. Det däremot är inte acceptabelt.

Det var ett mycket välkommet besked för Kristinehamn och hela Vänerregionen att ett byte av slussarna i Trollhätte kanal fanns med i den trafikplan som presenterades under torsdagen. Men det hade varit än bättre om en konkret tidsplan funnits med och om arbetet skulle ha varit klart under perioden för trafikplanen som sträcker sig över åren 2018 till 2029.

Ur ett lokalt perspektiv hade det också varit önskvärt att kommunikationerna till Oslo hade prioriterats lika högt som många andra tågsatsningar som nu är på gång.

Att myndigheten Trafikverket insett att upprustning av befintliga sträckor och byggandet av ett antal nya är där pengarna behöver läggas är bra. Tidigare har skillnaden mellan verkliga behov av upprustning och politiska visioner om höghastighetståg varit enorm. Och det i ett land där tågresenärerna inte har förtroende för tågtrafiken. I verkligheten är det många som räknar med att komma för sent och som till och med väljer buss eller bil när de har viktiga tider att passa.

Transportplanen, som är det praktiska genomförandet av regeringens infrastrukturpolitik, har inte klubbats igenom än. Men förslaget som nu presenterats visar att Trafikverket vill sätta igång bygget av Ostlänken mellan Järna och Linköping. Dock med förbehållet att toppfarten inte ska bli 320 kilometer i timmen som tidigare har sagts, utan det något lägre 250 kilometer i timmen. Det är en nödvändig prioritering. På detta vis minskar man kostnaderna med tio miljarder kronor, medel som behövs bättre på annat håll.

Efter detta vill Trafikverket ta sig an sträckan Linköping-Tranås-Borås. Det är en viktig prioritering. Ost- och västkusten måste byggas samman med fungerande kommunikationer och detta är ett väsentligt steg i den riktningen. Om bara kommunikationerna till Oslo var lika prioriterade vore mycket löst.

Därtill blir sträckan Uppsala-Stockholm äntligen fyrspårig. Det är en behövlig satsning. Sträckan plågas av förseningar och inställda turer till höga samhällskostnader. Den utgör även en flaskhals för trafiken mellan Stockholm och landets mellersta och norra delar.

Av de 622,5 miljarder kronor som har anslagits ska 333,5 miljarder gå till att utveckla transportsystemet. Resterande medel ska gå till underhåll, drift och reinvesteringar av järnväg och väg. Underhållet för järnvägen uppgår till 125 miljarder kronor. Trafikverket förklarar dock att det endast räcker till att bibehålla den standard som finns i dag, det vill säga en kraftigt bristande sådan.

Vägunderhållet ges 164 miljarder kronor vilket enligt Trafikverket innebär att vägarna på sina håll i landet kommer att försämras då det saknas 25 miljarder kronor. Det däremot är inte acceptabelt.