2016-10-12 06:00

2016-10-12 08:24

Klantigt om Broängen

LEDARE

Inte nog med att Café Broäng, som stått för god mat och en social samvaro, fått stänga. Det visar sig att kommunen olagligt subventionerat inte bara en utan två restauranger, den ena i helt egen regi.

Efterdyningarna av socialnämndens beslut som lett fram till stängningen av Broängens äldreboende och Café Broäng har fått farsartade proportioner.

Både politiker och tjänstemän har visat sig okunniga.

När Café Broäng stängde var besvikelsen stor men det fanns hopp om fortsatt samvaro på Uranus lunchrestaurang. De äldre som regelbundet gick till Broäng hänvisades till Uranus.

Men som NKP redde ut i fredags har kommunen kommit på att det är olagligt att servera subventionerad lunch till alla pensionärer. Kommunen får inte konkurrera med privat drivna restauranger.

Självfallet är det rätt att kommunal verksamhet inte ska slå undan benen på det lokala näringslivet. Lagar ska följas.

Men hur kommer det sig att det är först när den ena av två subventionerade restauranger stänger som politikerna och tjänstemännen inser vad som gäller?

Varken socialnämndens ordförande eller socialchefen har läst på. Här har både politiker och tjänstemän en läxa att göra. Så dåligt underbyggda får beslut inte vara.

Gjordes ingen konsekvensanalys av det politiska beslutet? Ingen kan förväntas kunna allt men saknas kunskap på det här området inom den kommunala verksamheten är det viktigt att den tas in – så besluten blir rätt och verksamheten är laglig.

En annan fråga som nu väcks är om kommunen har fler olagliga verksamheter.

Och sist men inte minst; vad gör kommunen för alla de som nu varken har Café Broäng och Uranus att gå till? Att bara säga att deras lunch var olaglig duger inte. Finns välviljan går det att hitta lagliga lösningar.

Efterdyningarna av socialnämndens beslut som lett fram till stängningen av Broängens äldreboende och Café Broäng har fått farsartade proportioner.

Både politiker och tjänstemän har visat sig okunniga.

När Café Broäng stängde var besvikelsen stor men det fanns hopp om fortsatt samvaro på Uranus lunchrestaurang. De äldre som regelbundet gick till Broäng hänvisades till Uranus.

Men som NKP redde ut i fredags har kommunen kommit på att det är olagligt att servera subventionerad lunch till alla pensionärer. Kommunen får inte konkurrera med privat drivna restauranger.

Självfallet är det rätt att kommunal verksamhet inte ska slå undan benen på det lokala näringslivet. Lagar ska följas.

Men hur kommer det sig att det är först när den ena av två subventionerade restauranger stänger som politikerna och tjänstemännen inser vad som gäller?

Varken socialnämndens ordförande eller socialchefen har läst på. Här har både politiker och tjänstemän en läxa att göra. Så dåligt underbyggda får beslut inte vara.

Gjordes ingen konsekvensanalys av det politiska beslutet? Ingen kan förväntas kunna allt men saknas kunskap på det här området inom den kommunala verksamheten är det viktigt att den tas in – så besluten blir rätt och verksamheten är laglig.

En annan fråga som nu väcks är om kommunen har fler olagliga verksamheter.

Och sist men inte minst; vad gör kommunen för alla de som nu varken har Café Broäng och Uranus att gå till? Att bara säga att deras lunch var olaglig duger inte. Finns välviljan går det att hitta lagliga lösningar.