2016-09-23 06:00

2016-09-23 16:44

Det går att dela Värmland

LEDARE

Ska Värmland gå samman med Västra Götaland, söka sig mot Svealandsregionen eller försöka stå på egna ben? Den frågan besvaras nu allt eftersom av länets kommuner.

Åsikterna går isär och den heta debatt som uppstod vid Region Värmlands styrelsemöte i går är talande för den oenighet som råder i länet.

S-ledda Region Värmland fick igenom ett ja till en sammanslagning med Västra Götaland i regionens remissvar. Men Moderaternas regionråd var inte nådigt i sin kritik efteråt.

Moderaterna har hela tiden varit tveksamma till storregioner medan Socialdemokraterna inte bara vill göra om 21 län och landsting till sex regioner utan vill genomföra det i expressfart.

Med tanke på att de rödgröna skulle få majoritet i fem av de sex föreslagna storregionerna om valresultatet från 2014 räknas om så är det inte konstigt att S gillar den föreslagna indelningen.

Men för värmlänningarna kommer inflytandet att minska med en storregion. Att Värmland ska få bilda en helt egen region förefaller dock osannolikt. Makten hamnar med andra ord längre bort och då är det viktigt vilken region Kristinehamn tillhör.

Att Svealandsregionen är bättre för oss i öst råder det inte någon större tvekan om. Västra Götaland verkar för övrigt inte ens särskilt angeläget om att få med Värmland medan röster inom Svealandsregionen tydligt uttalat att Värmland är välkommet där. Österut har Kristinehamn, inte minst, men även länet som helhet, ett väletablerat samarbete.

Om det i slutändan beslutas att Värmland ska slås samman med Västra Götaland så behöver det inte bli hela Värmland. Det går att dela på länet. Vi i öst kan ansluta oss till Svealandsregionen.

Värmlänningar är vi vilket som. Vi behöver inte tillhöra samma region som Säffle, Arvika eller Hagfors för det. Landskapet blir kvar, men länsnamnet försvinner oavsett.

Ska Värmland gå samman med Västra Götaland, söka sig mot Svealandsregionen eller försöka stå på egna ben? Den frågan besvaras nu allt eftersom av länets kommuner.

Åsikterna går isär och den heta debatt som uppstod vid Region Värmlands styrelsemöte i går är talande för den oenighet som råder i länet.

S-ledda Region Värmland fick igenom ett ja till en sammanslagning med Västra Götaland i regionens remissvar. Men Moderaternas regionråd var inte nådigt i sin kritik efteråt.

Moderaterna har hela tiden varit tveksamma till storregioner medan Socialdemokraterna inte bara vill göra om 21 län och landsting till sex regioner utan vill genomföra det i expressfart.

Med tanke på att de rödgröna skulle få majoritet i fem av de sex föreslagna storregionerna om valresultatet från 2014 räknas om så är det inte konstigt att S gillar den föreslagna indelningen.

Men för värmlänningarna kommer inflytandet att minska med en storregion. Att Värmland ska få bilda en helt egen region förefaller dock osannolikt. Makten hamnar med andra ord längre bort och då är det viktigt vilken region Kristinehamn tillhör.

Att Svealandsregionen är bättre för oss i öst råder det inte någon större tvekan om. Västra Götaland verkar för övrigt inte ens särskilt angeläget om att få med Värmland medan röster inom Svealandsregionen tydligt uttalat att Värmland är välkommet där. Österut har Kristinehamn, inte minst, men även länet som helhet, ett väletablerat samarbete.

Om det i slutändan beslutas att Värmland ska slås samman med Västra Götaland så behöver det inte bli hela Värmland. Det går att dela på länet. Vi i öst kan ansluta oss till Svealandsregionen.

Värmlänningar är vi vilket som. Vi behöver inte tillhöra samma region som Säffle, Arvika eller Hagfors för det. Landskapet blir kvar, men länsnamnet försvinner oavsett.