2016-07-04 06:00

2016-07-04 06:00

Vinst sparar pengar

LEDARE

Inställda operationer är ett stort problem på många sjukhus.

Enligt Ekot (16/6) ställs fem procent av alla planerade operationer in samma dygn eller kvällen före operationsdagen. Det innebär omkring 20 000 operationer varje år. Statistik från Svenskt Perioperativt Register visar att 17 procent av de strukna operationerna beror på patienter som inte dyker upp.

Det ineffektiva användandet av personal och platser är ett onödigt slöseri med resurser. Det är lätt att uppröras över personer som inte dyker upp. Sverige ser inte ut som det tidigare gjort. Folk flyttar oftare vilket innebär att kallelser via brev kanske inte kommer fram. Posten har stora problem med brev som inte kommer fram. Bara under 2015 klagades 68 000 gånger på statliga Postnords postutdelning, vilket har föranlett att de kommer att specialgranskas av Post- och telestyrelsen.

Oavsett anledning till att patienten inte dyker upp behövs lösningar.

Det har det aktiebolagsdrivna sjukhuset, S:t Göran i Stockholm, lyckats hitta. Man har ett operationsprogram som lyser grönt på alla patienter som svarat och rött på patienter som inte hört av sig, då tar sjukhuset kontakt med de patienterna. Det gör att S:t Görans andel patienter som inte dyker upp har minskat.

Det är ett område de landstingsdrivna sjukhusen kan lära av, i hela landet.

När argument mot vinster i välfärden lyfts kritiseras ofta företagens ”vinstjakt”, inte minst av statsminister Stefan Löfven (S). Men att ett företag vill gå med vinst behöver inte vara negativt. Det leder till ett ständigt arbete för att effektivisera vården och göra sig av med onödiga kostnader för ineffektiva lösningar som tomma vård- och operationsplatser.

En oro för att sjukvårdspersonal ska utnyttjas i jakten på effektivitet lyfts fram emellanåt. Men andelen sjukdagar hos personal som arbetar för kommun och landsting är betydligt fler än inom privat sektor, främst på grund av mindre stress då det finns en högre chefstäthet och cheferna arbetar närmare personalen och kan stötta upp och se vad som behövs för att förbättra arbetsmiljön.

Offentlig vård har mycket att lära av privata vårdgivare. Enkla tekniska lösningar kan förbättra situationen för såväl personal som patienter, och minska kostnaderna för skattebetalarna. En sådan lösning där offentliga vårdgivare inspirerats av privata är gällande möjligheten att bli uppringd. På många håll i landet är det standard att man kan lämna sitt namn och nummer och bli uppringd i stället för att sitta i en lång telefonkö när man vill ha kontakt med vården. På motsvarande sätt borde system för att bekräfta läkartider och operationstider införas även inom den offentliga vården.

Fler goda exempel som privata vårdgivare kan bidra med borde oftare lyftas fram. Men i stället för att fokusera på hur smarta lösningar från privata vårdgivare kan förmedlas till fler väljer den rödgröna regeringen att hota med att förbjuda vinster i välfärden.

Enligt Ekot (16/6) ställs fem procent av alla planerade operationer in samma dygn eller kvällen före operationsdagen. Det innebär omkring 20 000 operationer varje år. Statistik från Svenskt Perioperativt Register visar att 17 procent av de strukna operationerna beror på patienter som inte dyker upp.

Det ineffektiva användandet av personal och platser är ett onödigt slöseri med resurser. Det är lätt att uppröras över personer som inte dyker upp. Sverige ser inte ut som det tidigare gjort. Folk flyttar oftare vilket innebär att kallelser via brev kanske inte kommer fram. Posten har stora problem med brev som inte kommer fram. Bara under 2015 klagades 68 000 gånger på statliga Postnords postutdelning, vilket har föranlett att de kommer att specialgranskas av Post- och telestyrelsen.

Oavsett anledning till att patienten inte dyker upp behövs lösningar.

Det har det aktiebolagsdrivna sjukhuset, S:t Göran i Stockholm, lyckats hitta. Man har ett operationsprogram som lyser grönt på alla patienter som svarat och rött på patienter som inte hört av sig, då tar sjukhuset kontakt med de patienterna. Det gör att S:t Görans andel patienter som inte dyker upp har minskat.

Det är ett område de landstingsdrivna sjukhusen kan lära av, i hela landet.

När argument mot vinster i välfärden lyfts kritiseras ofta företagens ”vinstjakt”, inte minst av statsminister Stefan Löfven (S). Men att ett företag vill gå med vinst behöver inte vara negativt. Det leder till ett ständigt arbete för att effektivisera vården och göra sig av med onödiga kostnader för ineffektiva lösningar som tomma vård- och operationsplatser.

En oro för att sjukvårdspersonal ska utnyttjas i jakten på effektivitet lyfts fram emellanåt. Men andelen sjukdagar hos personal som arbetar för kommun och landsting är betydligt fler än inom privat sektor, främst på grund av mindre stress då det finns en högre chefstäthet och cheferna arbetar närmare personalen och kan stötta upp och se vad som behövs för att förbättra arbetsmiljön.

Offentlig vård har mycket att lära av privata vårdgivare. Enkla tekniska lösningar kan förbättra situationen för såväl personal som patienter, och minska kostnaderna för skattebetalarna. En sådan lösning där offentliga vårdgivare inspirerats av privata är gällande möjligheten att bli uppringd. På många håll i landet är det standard att man kan lämna sitt namn och nummer och bli uppringd i stället för att sitta i en lång telefonkö när man vill ha kontakt med vården. På motsvarande sätt borde system för att bekräfta läkartider och operationstider införas även inom den offentliga vården.

Fler goda exempel som privata vårdgivare kan bidra med borde oftare lyftas fram. Men i stället för att fokusera på hur smarta lösningar från privata vårdgivare kan förmedlas till fler väljer den rödgröna regeringen att hota med att förbjuda vinster i välfärden.