2015-11-28 13:03

2015-11-28 13:03

Så minskas svartjobben

Skatteverkets senaste granskning visar på ett utbrett fusk med svartarbete inom flera områden. Branscherna som granskats är bilverkstäder, livsmedelsgrossister och skönhetssalonger. Det handlar om löner som inte redovisas och kvitton som inte lämnas in. Skatteverket har också noterat att folk lämnat lokalerna när man kommit dit för att granska företag. Mest utbredda är problemen i Malmöregionen.

Svartarbetet innebär inte bara att det offentliga får in mindre skattemedel. Det innebär också att människor lever och arbetar utanför systemet, ofta med usla villkor. När Skatteverket granskade branscherna upptäcktes bland annat att folk bor i lokaler där man tvättar och lagar bilar.

Omfattningen av och oviljan att registrera arbetskraften tyder på att svartarbetet utförs av asylsökande, eller personer som valt att inte söka asyl utan uppehåller sig olagligt i landet. Skatteverket konstaterar att den svarta arbetskraften i många fall består av papperslösa som arbetar med dåliga villkor, under hot om att avslöjas.

För att minska svartarbetet lyfter Skatteverket krav på personalliggare. Det innebär att alla som arbetar på en arbetsplats dagligen skriver upp namn, personnummer och fyller i vilken tid arbetet börjar och slutar. Personalliggare kan hjälpa Skatteverket i arbetet för att kontrollera arbetsplatser.

Personalliggare är en liten åtgärd som kan minska mycket av svartarbetet. Inom restaurangbranschen, där systemet med personalliggare funnits en tid har systemet, visat sig vara effektivt. Det är därför en rimlig åtgärd. Däremot, ett exempel på hur det inte ska gå till, är när Skatteverket krävde att alla torghandlare ska ha kassaapparat, men apparaterna var dyra att införskaffa, och fick dessutom, enligt Elsäkerhetsverket, inte användas för utomhusbruk. Det är en av alla regleringar som försvårar för företagare som gör rätt för sig.

Men enbart kontroller är inte till hjälp för den som står utanför arbetsmarknaden. Det behövs också sänkta trösklar som gör det enklare för den som kommer till Sverige och söker asyl att få jobb. Snabba vägar in i arbete inom områden där många asylsökande har kompetens behövs för att fånga upp den kunskap som finns.

Den svenska arbetsmarknaden behöver bli öppnare för den som inte haft något jobb tidigare i Sverige. Genom RUT-reformen minskade svartarbetet inom hushållsarbete. När skattetrycket är för högt inom en bransch leder det till att pengar betalas under bordet. Förutom kontrollåtgärder från Skatteverket behövs övergripande systemreformer som släpper in människor som söker asyl i Sverige på arbetsmarknaden. Då minskar även svartarbetet.

Skatteverkets senaste granskning visar på ett utbrett fusk med svartarbete inom flera områden. Branscherna som granskats är bilverkstäder, livsmedelsgrossister och skönhetssalonger. Det handlar om löner som inte redovisas och kvitton som inte lämnas in. Skatteverket har också noterat att folk lämnat lokalerna när man kommit dit för att granska företag. Mest utbredda är problemen i Malmöregionen.

Svartarbetet innebär inte bara att det offentliga får in mindre skattemedel. Det innebär också att människor lever och arbetar utanför systemet, ofta med usla villkor. När Skatteverket granskade branscherna upptäcktes bland annat att folk bor i lokaler där man tvättar och lagar bilar.

Omfattningen av och oviljan att registrera arbetskraften tyder på att svartarbetet utförs av asylsökande, eller personer som valt att inte söka asyl utan uppehåller sig olagligt i landet. Skatteverket konstaterar att den svarta arbetskraften i många fall består av papperslösa som arbetar med dåliga villkor, under hot om att avslöjas.

För att minska svartarbetet lyfter Skatteverket krav på personalliggare. Det innebär att alla som arbetar på en arbetsplats dagligen skriver upp namn, personnummer och fyller i vilken tid arbetet börjar och slutar. Personalliggare kan hjälpa Skatteverket i arbetet för att kontrollera arbetsplatser.

Personalliggare är en liten åtgärd som kan minska mycket av svartarbetet. Inom restaurangbranschen, där systemet med personalliggare funnits en tid har systemet, visat sig vara effektivt. Det är därför en rimlig åtgärd. Däremot, ett exempel på hur det inte ska gå till, är när Skatteverket krävde att alla torghandlare ska ha kassaapparat, men apparaterna var dyra att införskaffa, och fick dessutom, enligt Elsäkerhetsverket, inte användas för utomhusbruk. Det är en av alla regleringar som försvårar för företagare som gör rätt för sig.

Men enbart kontroller är inte till hjälp för den som står utanför arbetsmarknaden. Det behövs också sänkta trösklar som gör det enklare för den som kommer till Sverige och söker asyl att få jobb. Snabba vägar in i arbete inom områden där många asylsökande har kompetens behövs för att fånga upp den kunskap som finns.

Den svenska arbetsmarknaden behöver bli öppnare för den som inte haft något jobb tidigare i Sverige. Genom RUT-reformen minskade svartarbetet inom hushållsarbete. När skattetrycket är för högt inom en bransch leder det till att pengar betalas under bordet. Förutom kontrollåtgärder från Skatteverket behövs övergripande systemreformer som släpper in människor som söker asyl i Sverige på arbetsmarknaden. Då minskar även svartarbetet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.