2015-11-16 06:00

2015-11-16 06:00

Lär av Europa

LEDARE

Problemet med migrationssituationen beror huvudsakligen inte på själva migranterna, utan på politikerna och bristen på ledarskap och förberedelser. Bortom de dagsaktuella problemen väntar dessutom morgondagen med halt andra utmaningar.

Om vi i Sverige har varit bra på att öppna våra nationsgränser har vi varit desto sämre på att öppna gränserna till vår arbetsmarknad. Sverige är ett de utvecklade länder där invandrare har som allra svårast att få jobb. Hög invandring och låg integration är en ohållbar ekvation.

Sverige har alldeles för få enkla arbeten för en arbetskraft där många är relativt okvalificerade. Många, infödda såväl som nyanlända, skolas in i bidragssystemet och en inlärd hjälplöshet. Trösklarna in till arbetsmarknaden är höga. Skatter och avgifter på arbete är höga.

För att släppa lös den inneboende kraften i de människor som redan finns här och som kommer att komma hit behövs fler arbeten. Enkla arbeten och svåra arbeten. Högavlönade och lågavlönade. Långa, stabila anställningar och korta. Alla behövs. För detta krävs en politik som sätter jobben först.

Det finns två länder i vår närhet som har lyckats väl med att skapa arbetstillfällen i en internationell ekonomi: Storbritannien och Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har varit tydlig med att det är företagen som driver ekonomin och skapar jobb. Ska Tyskland kunna hantera migrationsströmmen måste företagen tjäna på den.

Tidningen The Spectators chefredaktör Fraser Nelson skrev träffande i en op-ed i SvD (9/8 2015) att premiärminister David Cameron har skapat fler jobb för fransmän än vad Frankrikes president Francois Hollande har gjort.

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt rapporten ”Storbritanniens jobbmirakel”som pekar på samma fenomen. Cameron har reformerat det brittiska företagsklimatet. Bolagsskatten har sänkts, det har blivit billigare att anställa och lättare att säga upp anställda –och jobbtillväxten har varit markant.

Samtidigt har skatterna sänkts för de som tjänar minst. Tre miljoner arbetstagare betalar ingen inkomstskatt alls i Storbritannien. Även socialförsäkringssystemen har bantats. Kontroll- och uppföljningsmöjligheterna inom bland annat arbetslöshetsförsäkringen har stärkts. Hela tiden ligger fokus på att få ett nytt jobb. Långtidsarbetslösheten är lägre än i Tyskland, 90 procent av de som blir arbetslösa har ett nytt jobb igen inom 12 månader.

Sverige behöver, nu mer än på länge, politiker och en politik som sätter jobben främst. Det nuvarande kaotiska tillståndet kan vändas till något produktivt, men det kräver fokus. Alternativet är en kontinuerligt hög arbetslöshet och permanent utanförskap som för många som har sökt sig hit för att bli en del av vårt samhälle.

Migrationskrisen är en främst en politisk kris. Att ignorera såväl akuta som långsiktiga problem är inte lösningen. Mycket kan läras av andra EU-länder, såväl vad gäller att minska asyltrycket som att skapa förutsättningar för jobbtillväxt.

Om vi i Sverige har varit bra på att öppna våra nationsgränser har vi varit desto sämre på att öppna gränserna till vår arbetsmarknad. Sverige är ett de utvecklade länder där invandrare har som allra svårast att få jobb. Hög invandring och låg integration är en ohållbar ekvation.

Sverige har alldeles för få enkla arbeten för en arbetskraft där många är relativt okvalificerade. Många, infödda såväl som nyanlända, skolas in i bidragssystemet och en inlärd hjälplöshet. Trösklarna in till arbetsmarknaden är höga. Skatter och avgifter på arbete är höga.

För att släppa lös den inneboende kraften i de människor som redan finns här och som kommer att komma hit behövs fler arbeten. Enkla arbeten och svåra arbeten. Högavlönade och lågavlönade. Långa, stabila anställningar och korta. Alla behövs. För detta krävs en politik som sätter jobben först.

Det finns två länder i vår närhet som har lyckats väl med att skapa arbetstillfällen i en internationell ekonomi: Storbritannien och Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har varit tydlig med att det är företagen som driver ekonomin och skapar jobb. Ska Tyskland kunna hantera migrationsströmmen måste företagen tjäna på den.

Tidningen The Spectators chefredaktör Fraser Nelson skrev träffande i en op-ed i SvD (9/8 2015) att premiärminister David Cameron har skapat fler jobb för fransmän än vad Frankrikes president Francois Hollande har gjort.

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt rapporten ”Storbritanniens jobbmirakel”som pekar på samma fenomen. Cameron har reformerat det brittiska företagsklimatet. Bolagsskatten har sänkts, det har blivit billigare att anställa och lättare att säga upp anställda –och jobbtillväxten har varit markant.

Samtidigt har skatterna sänkts för de som tjänar minst. Tre miljoner arbetstagare betalar ingen inkomstskatt alls i Storbritannien. Även socialförsäkringssystemen har bantats. Kontroll- och uppföljningsmöjligheterna inom bland annat arbetslöshetsförsäkringen har stärkts. Hela tiden ligger fokus på att få ett nytt jobb. Långtidsarbetslösheten är lägre än i Tyskland, 90 procent av de som blir arbetslösa har ett nytt jobb igen inom 12 månader.

Sverige behöver, nu mer än på länge, politiker och en politik som sätter jobben främst. Det nuvarande kaotiska tillståndet kan vändas till något produktivt, men det kräver fokus. Alternativet är en kontinuerligt hög arbetslöshet och permanent utanförskap som för många som har sökt sig hit för att bli en del av vårt samhälle.

Migrationskrisen är en främst en politisk kris. Att ignorera såväl akuta som långsiktiga problem är inte lösningen. Mycket kan läras av andra EU-länder, såväl vad gäller att minska asyltrycket som att skapa förutsättningar för jobbtillväxt.