2015-09-15 14:38

2015-09-15 14:38

Enda vägen går uppåt

Nu finns det bara en väg och den går uppåt. 144:e plats bland Sveriges kommuner när Svenskt näringsliv mäter företagsklimatet är underkänt. Ett ras på 68 platser sedan förra mätningen.

Det är inget att vara glad över. En fördel är att Kristinehamn vet hur man tar sig uppåt. Den resan påbörjades för elva år sedan. Då utsågs kommunen till årets raket, efter en osannolik klättring uppåt.

Nu är det dags att påbörjade det mödosamma arbetet att förbättra klimatet. Det är inget att snacka om. Det har blivit sämre. Ledordet är dialog, mellan politiker och företagare, mellan politiker av olika färg.

Det måste finnas förutsägbarhet och tydliga spelregler. Det fungerar i andra kommuner som byter politisk regim. Varför kan det inte göra det i Kristinehamn? Det har ju gjort det tidigare i början av 2000-talet.

Dåvarande kommunalrådet Tommy Ternemar (S), som kritiserats för en hel del annat, visade framsynthet när han i dialog med näringslivets organisationer inledde det som senare blev Näringslivssamverkan. Samtal och samarbete ledde fram till ett givande näringslivsarbete med näringslivsutvecklaren Lars Angberg. Tjänstemännen var med på noterna.

Det duger inte att som för tre år sedan låta bli att ta fram ett utlovat näringslivsprogram. I höstas kungjorde kommunalrådet Bjarne Olsson (S) att det inte gick att driva den dåvarande formen av näringslivsarbete, utan att ha pratat med företagsamheten i fråga.

Ytterligare en sak som skapar irritation är när det borgerliga styret inför LOV som en av de sista sakerna den gör inför valet. Beslutet rivs upp av socialnämnden som inte har behörighet att göra det. Efter månader av vånda, eller vad det nu var, rättas misstaget till av kommunfullmäktige, som formellt avskaffar LOV.

Klart att sådana här politiska piruetter inte skapar förtroende, särskilt som man inte diskuterar med det lokala näringslivet. Ett pågående ärende är upphandlingen av äldreboende som i högsta grad berör Broängen, som i snart 25 år framgångsrikt drivit verksamheten på entreprenad. Att ansvarig politiker inte ens bryr sig om att svara på frågor höjer inte förtroendet.

Det håller inte 2015 att komma med diktat och köra över företagare och medborgare. Möjligen kan de internt frälsta vara nöjda, men det är en grupp under avveckling. Framtidens medborgare har lärt att välja mellan olika alternativ och de kommer i en framtid att göra det ännu mer. ”Den som kommer för sent straffar historien” sade Gorbatjov till Honecker på DDR:s 40-årsfirande. Några månader senare upphörde DDR att fungera. Likadant blir det med dem som tror att valfrihet är ett enda alternativ som folk får tacka ja eller nej till.

Det är inget att vara glad över. En fördel är att Kristinehamn vet hur man tar sig uppåt. Den resan påbörjades för elva år sedan. Då utsågs kommunen till årets raket, efter en osannolik klättring uppåt.

Nu är det dags att påbörjade det mödosamma arbetet att förbättra klimatet. Det är inget att snacka om. Det har blivit sämre. Ledordet är dialog, mellan politiker och företagare, mellan politiker av olika färg.

Det måste finnas förutsägbarhet och tydliga spelregler. Det fungerar i andra kommuner som byter politisk regim. Varför kan det inte göra det i Kristinehamn? Det har ju gjort det tidigare i början av 2000-talet.

Dåvarande kommunalrådet Tommy Ternemar (S), som kritiserats för en hel del annat, visade framsynthet när han i dialog med näringslivets organisationer inledde det som senare blev Näringslivssamverkan. Samtal och samarbete ledde fram till ett givande näringslivsarbete med näringslivsutvecklaren Lars Angberg. Tjänstemännen var med på noterna.

Det duger inte att som för tre år sedan låta bli att ta fram ett utlovat näringslivsprogram. I höstas kungjorde kommunalrådet Bjarne Olsson (S) att det inte gick att driva den dåvarande formen av näringslivsarbete, utan att ha pratat med företagsamheten i fråga.

Ytterligare en sak som skapar irritation är när det borgerliga styret inför LOV som en av de sista sakerna den gör inför valet. Beslutet rivs upp av socialnämnden som inte har behörighet att göra det. Efter månader av vånda, eller vad det nu var, rättas misstaget till av kommunfullmäktige, som formellt avskaffar LOV.

Klart att sådana här politiska piruetter inte skapar förtroende, särskilt som man inte diskuterar med det lokala näringslivet. Ett pågående ärende är upphandlingen av äldreboende som i högsta grad berör Broängen, som i snart 25 år framgångsrikt drivit verksamheten på entreprenad. Att ansvarig politiker inte ens bryr sig om att svara på frågor höjer inte förtroendet.

Det håller inte 2015 att komma med diktat och köra över företagare och medborgare. Möjligen kan de internt frälsta vara nöjda, men det är en grupp under avveckling. Framtidens medborgare har lärt att välja mellan olika alternativ och de kommer i en framtid att göra det ännu mer. ”Den som kommer för sent straffar historien” sade Gorbatjov till Honecker på DDR:s 40-årsfirande. Några månader senare upphörde DDR att fungera. Likadant blir det med dem som tror att valfrihet är ett enda alternativ som folk får tacka ja eller nej till.