2015-08-27 10:56

2015-08-27 10:56

Långt från solidaritet

LEDARE

Stolt slog sig kommunalrådet Bjarne Olsson (S) och hans partikollega Inga-Lill Röhr för bröstet när de i februari 2013 berättade om den långsiktiga lösningen att Kristinehamn ger cirka 14 kronor per invånare till Brottsofferjouren i östra Värmland. De berömde sig för att ge mest av alla kommuner i hela Värmland.

Så värst långsiktigt blev det nu inte, inte heller lika generöst. Nu föreslår Bjarne Olsson och hans vapendragare att biståndet möjligen hamnar på sex kronor per invånare.

Socialnämndens majoritet med Lars Nilsson (S) i spetsen vill nämligen att brottsofferjouren även ska sköta kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda boende åt utsatta kvinnor, det som kallas Fristaden. Brottsofferjouren ideella krafter ska sköta boendet på obekväm arbetstid åt socialförvaltningen.

Konsekvensen av detta är att merparten av pengarna kommer att gå till ett tiotal personer. De som drabbas är flera hundra människor som utsatts för brott av olika slag och som behöver stöd av brottsofferjouren.

Det handlar inte om flera miljoner utan om ett par hundra tusen kronor. En droppe i den kommunala budgeten.

Det här borde gå att lösa smidigt, men Bjarne Olsson och Socialdemokraterna i socialnämnden vägrar. Allianspartierna i nämnden orkar inte ens reservera sig mot dumheten. Enda rakryggade är Vänsterpartiets representant.

På kommunstyrelsens arbetsutskott kom en protest från Alliansen, den deltar inte i beslutet. Tamt. Slå näven i bordet: en nämnd ska inte diktera vad fullmäktige ska besluta. Punkt slut.

Nu ska frågan malas igenom kommunstyrelsen till veckan och slutligen i fullmäktige. Brottsofferjourens styrelse, inklusive vice ordföranden Inga-Lill Röhr (S) har lämnat över en konsekvensanalys vad som händer om inte brottsofferjouren får sina pengar. Frågan är om Inga-Lill Röhr begriper vad hon ställt sig bakom så att hon kan påverka sina partikamrater?

För blir det inga pengar kan stödet och hjälpen till flera hundra brottsoffer uteblir. I stället blir det mer jobb för en redan hårt pressad socialförvaltning.

Är det värt ett par hundra tusen i besparing till en viktig förening? Den frågan ska politikerna ställa sig och absolut Socialdemokraterna som i andra sammanhang har lätt att skälla på andra partier för att sparka på dem som redan ligger. Nu har de chansen att visa solidaritet i praktiken. Alternativet är att de själva tar sig an de kristinehamnare, som drabbats av ett brutalt inbrott i sin bostad, frånryckt sin väska eller plånbok på gatan eller blivit nedslagen.

Gör om och gör rätt...

Så värst långsiktigt blev det nu inte, inte heller lika generöst. Nu föreslår Bjarne Olsson och hans vapendragare att biståndet möjligen hamnar på sex kronor per invånare.

Socialnämndens majoritet med Lars Nilsson (S) i spetsen vill nämligen att brottsofferjouren även ska sköta kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda boende åt utsatta kvinnor, det som kallas Fristaden. Brottsofferjouren ideella krafter ska sköta boendet på obekväm arbetstid åt socialförvaltningen.

Konsekvensen av detta är att merparten av pengarna kommer att gå till ett tiotal personer. De som drabbas är flera hundra människor som utsatts för brott av olika slag och som behöver stöd av brottsofferjouren.

Det handlar inte om flera miljoner utan om ett par hundra tusen kronor. En droppe i den kommunala budgeten.

Det här borde gå att lösa smidigt, men Bjarne Olsson och Socialdemokraterna i socialnämnden vägrar. Allianspartierna i nämnden orkar inte ens reservera sig mot dumheten. Enda rakryggade är Vänsterpartiets representant.

På kommunstyrelsens arbetsutskott kom en protest från Alliansen, den deltar inte i beslutet. Tamt. Slå näven i bordet: en nämnd ska inte diktera vad fullmäktige ska besluta. Punkt slut.

Nu ska frågan malas igenom kommunstyrelsen till veckan och slutligen i fullmäktige. Brottsofferjourens styrelse, inklusive vice ordföranden Inga-Lill Röhr (S) har lämnat över en konsekvensanalys vad som händer om inte brottsofferjouren får sina pengar. Frågan är om Inga-Lill Röhr begriper vad hon ställt sig bakom så att hon kan påverka sina partikamrater?

För blir det inga pengar kan stödet och hjälpen till flera hundra brottsoffer uteblir. I stället blir det mer jobb för en redan hårt pressad socialförvaltning.

Är det värt ett par hundra tusen i besparing till en viktig förening? Den frågan ska politikerna ställa sig och absolut Socialdemokraterna som i andra sammanhang har lätt att skälla på andra partier för att sparka på dem som redan ligger. Nu har de chansen att visa solidaritet i praktiken. Alternativet är att de själva tar sig an de kristinehamnare, som drabbats av ett brutalt inbrott i sin bostad, frånryckt sin väska eller plånbok på gatan eller blivit nedslagen.

Gör om och gör rätt...