2015-07-28 10:28

2015-07-28 10:32

Hög tolerans för dyra diplom

Det finns mycket att fira i samband Stockholm Pride. Landvinningarna har genom åren varit många i vad som brukar kallas världens mest toleranta land, bland annat diskrimineringslagen från 2008, vilken förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Fortfarande är dock hbtq-personers förutsättningar avhängiga var i landet de bor.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, vill råda bot på detta. Organisationen rankar landets kommuner – de som ges lägst betyg anses vara de platser i Sverige där hbtq-personers förutsättningar, på papperet, är sämst.

En bedömningsfaktor är om kommunens anställda under den senaste mandatperioden har genomfört kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor. De som inte har gjort det riskerar, oavsett faktiskt behov, att hamna i skamvrån. På godtyckliga grunder sätts kommuner på kartan som ”intoleranta”. Om man betänker vilka resurser många kommuner satsar på marknadsföring förstås allvaret.

RFSL har en monopolliknande ställning som anordnare av utbildningar om hbtq-frågor. Rankingen är därför ett effektivt verktyg för organisationen att sälja in de egna tjänsterna. Sedan 2008 erbjuder RFSL så kallad hbt-certifiering, ett slags toleransdiplom. Efterfrågan av tjänsten har under det senaste året fördubblats. Alltifrån vårdinrättningar, bibliotek och simhallar har köpt tjänsten, som kommer med en logga lämplig att skryta med på verksamhetens hemsida.

Att det är en lukrativ verksamhet framgår om inte annat av tjänstens pris. I dag kostar det ungefär 100 000 kronor att certifiera en arbetsplats på 25 personer. Ännu har inget företag inom det privata näringslivet bedömt det vara värt pengarna. Fortfarande har heller ingen kommun låtit sina samtliga kommunanställda genomgå kursen. Däremot är det vanligt att delar av kommunverksamheten certifieras.

RFSL:s välsignelse gäller dock bara i tre år, sedan måste arbetsplatsen omprövas och nyanställda utbildas, om den vill behålla beviset på att toleransen inte tynat bort. Kommuner som har köpt in RFSL:s utbildningstjänster gynnas i kommunrankingen. De betalar hundratusentals skattekronor för utbildningar till samma organisation som förklarat behovet av den.

I måndags meddelade den rödgröna regeringen att den vill satsa på kompetenshöjning om hbtq-frågor på utrikesdepartementet, inklusive ambassaderna. Syftet är att Sverige ska bli en global förebild på området, vilket regeringen inte anser att landet är i dag får man anta. Den globala maktpositionen ska intas med RFSL:s hjälp. Huruvida hela utrikesförvaltningen ska hbt-certifieras framgår inte, utan det blir väl en fråga i mångmiljonersklassen i höstens budgetförhandlingar.

Diskriminering på grund av sexuell läggning ska ytterst motverkas av rättsväsendet. Det förebyggande arbetet är även det viktigt, men det ska inte behöva kosta skjortan. Den organisation som i sin monopolställning påstår det bör man vara försiktigare än i dag med att lägga ytterligare skattemedel på.

Det finns mycket att fira i samband Stockholm Pride. Landvinningarna har genom åren varit många i vad som brukar kallas världens mest toleranta land, bland annat diskrimineringslagen från 2008, vilken förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Fortfarande är dock hbtq-personers förutsättningar avhängiga var i landet de bor.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, vill råda bot på detta. Organisationen rankar landets kommuner – de som ges lägst betyg anses vara de platser i Sverige där hbtq-personers förutsättningar, på papperet, är sämst.

En bedömningsfaktor är om kommunens anställda under den senaste mandatperioden har genomfört kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor. De som inte har gjort det riskerar, oavsett faktiskt behov, att hamna i skamvrån. På godtyckliga grunder sätts kommuner på kartan som ”intoleranta”. Om man betänker vilka resurser många kommuner satsar på marknadsföring förstås allvaret.

RFSL har en monopolliknande ställning som anordnare av utbildningar om hbtq-frågor. Rankingen är därför ett effektivt verktyg för organisationen att sälja in de egna tjänsterna. Sedan 2008 erbjuder RFSL så kallad hbt-certifiering, ett slags toleransdiplom. Efterfrågan av tjänsten har under det senaste året fördubblats. Alltifrån vårdinrättningar, bibliotek och simhallar har köpt tjänsten, som kommer med en logga lämplig att skryta med på verksamhetens hemsida.

Att det är en lukrativ verksamhet framgår om inte annat av tjänstens pris. I dag kostar det ungefär 100 000 kronor att certifiera en arbetsplats på 25 personer. Ännu har inget företag inom det privata näringslivet bedömt det vara värt pengarna. Fortfarande har heller ingen kommun låtit sina samtliga kommunanställda genomgå kursen. Däremot är det vanligt att delar av kommunverksamheten certifieras.

RFSL:s välsignelse gäller dock bara i tre år, sedan måste arbetsplatsen omprövas och nyanställda utbildas, om den vill behålla beviset på att toleransen inte tynat bort. Kommuner som har köpt in RFSL:s utbildningstjänster gynnas i kommunrankingen. De betalar hundratusentals skattekronor för utbildningar till samma organisation som förklarat behovet av den.

I måndags meddelade den rödgröna regeringen att den vill satsa på kompetenshöjning om hbtq-frågor på utrikesdepartementet, inklusive ambassaderna. Syftet är att Sverige ska bli en global förebild på området, vilket regeringen inte anser att landet är i dag får man anta. Den globala maktpositionen ska intas med RFSL:s hjälp. Huruvida hela utrikesförvaltningen ska hbt-certifieras framgår inte, utan det blir väl en fråga i mångmiljonersklassen i höstens budgetförhandlingar.

Diskriminering på grund av sexuell läggning ska ytterst motverkas av rättsväsendet. Det förebyggande arbetet är även det viktigt, men det ska inte behöva kosta skjortan. Den organisation som i sin monopolställning påstår det bör man vara försiktigare än i dag med att lägga ytterligare skattemedel på.