2015-04-14 11:49

2015-04-14 11:49

Koncentrerat vansinne

LEDARE

Skatteverkets planer på att lägga ner ett antal kontor har satt fart på debatten om var de statliga jobben ska ligga. Inte är det då Stockholm med sin överhettade fastighetsmarknad, eller i någon av de andra två ”storstadsregioner” Sverige har de statliga jobben ska koncentreras till.

Inte i dagens samhälle med den digitala värld vi lever. Det är bättre att lägga pengarna på att bygga ut bredbandet än att lägga pengarna på dyra hyror i den överhettade Stockholmsregionen.

Bieffekten är att fler medborgare får möjlighet till den nya tekniken.

För några år sedan gjorde Ekonomistyrningsverket en uträkning att skattebetalarna skulle tjäna mellan 200 och 400 miljoner på att flytta ut fler myndigheter från Stockholm till andra delar av Sverige.

Staten äger eller hyr tre miljoner kvadratmeter i Solna, Sundberg och Stockholm, i kommuner som har bland de högsta fastighetspriserna och där bostadsbristen är som störst. Kostnaderna är fem gånger mer än vad staten lägger ner på samhällsplanering och bostadspolitik.

Det är inget annat är rent vansinne.

Sverige är ett av de länder där urbaniseringen går som fortast och där staten är en av de drivande krafterna för att påskynda utvecklingen är helt åt skogen. Samtidigt som det finns statligt ägda lokaler ute i landet, som bara står och kostar pengar. Faktum är att staten är mer pådrivande av att flytta från landsbygden än vad privata företag och medborgare är.

Mellan 2001 och 2010 har de statliga jobben minskat med 50 000 till 400 000. Men de har ökat främst i Stockholm, men även i Västra Götaland och Skåne.

En forskare i Uppsala John Östh tror att det handlar om ren okunnighet. Myndigheterna vet inte vad de sysslar med. I sin iver att omorganisera glömmer man bort den service man ska ge till medborgarna.

De ligger mycket i det. Centralt placerade makthavare har en förmåga att samla sina underhuggare runt sig. Det är bara att titta på utvecklingen inom Landstinget i Värmland, där de mesta ska ligga i Karlstad.

När Konsumentverket flyttade ut från Stockholm till Karlstad i samband med kompenseringen av de försvunna försvarsjobben var det ett ramaskri i Stockholm. ”Ovärderlig” kunskap skulle försvinna när personalen inte ville flytta med. Verkligheten visar på något helt annat.

Det behövs en helt annan politik än den som förfäktas i Stockholmsområdet.

Det kan inte vara så att övriga landet år efter år ska subventionera storstaden, som borde ha bättre möjligheter att växa på egen hand.

Inte i dagens samhälle med den digitala värld vi lever. Det är bättre att lägga pengarna på att bygga ut bredbandet än att lägga pengarna på dyra hyror i den överhettade Stockholmsregionen.

Bieffekten är att fler medborgare får möjlighet till den nya tekniken.

För några år sedan gjorde Ekonomistyrningsverket en uträkning att skattebetalarna skulle tjäna mellan 200 och 400 miljoner på att flytta ut fler myndigheter från Stockholm till andra delar av Sverige.

Staten äger eller hyr tre miljoner kvadratmeter i Solna, Sundberg och Stockholm, i kommuner som har bland de högsta fastighetspriserna och där bostadsbristen är som störst. Kostnaderna är fem gånger mer än vad staten lägger ner på samhällsplanering och bostadspolitik.

Det är inget annat är rent vansinne.

Sverige är ett av de länder där urbaniseringen går som fortast och där staten är en av de drivande krafterna för att påskynda utvecklingen är helt åt skogen. Samtidigt som det finns statligt ägda lokaler ute i landet, som bara står och kostar pengar. Faktum är att staten är mer pådrivande av att flytta från landsbygden än vad privata företag och medborgare är.

Mellan 2001 och 2010 har de statliga jobben minskat med 50 000 till 400 000. Men de har ökat främst i Stockholm, men även i Västra Götaland och Skåne.

En forskare i Uppsala John Östh tror att det handlar om ren okunnighet. Myndigheterna vet inte vad de sysslar med. I sin iver att omorganisera glömmer man bort den service man ska ge till medborgarna.

De ligger mycket i det. Centralt placerade makthavare har en förmåga att samla sina underhuggare runt sig. Det är bara att titta på utvecklingen inom Landstinget i Värmland, där de mesta ska ligga i Karlstad.

När Konsumentverket flyttade ut från Stockholm till Karlstad i samband med kompenseringen av de försvunna försvarsjobben var det ett ramaskri i Stockholm. ”Ovärderlig” kunskap skulle försvinna när personalen inte ville flytta med. Verkligheten visar på något helt annat.

Det behövs en helt annan politik än den som förfäktas i Stockholmsområdet.

Det kan inte vara så att övriga landet år efter år ska subventionera storstaden, som borde ha bättre möjligheter att växa på egen hand.