2015-04-09 11:15

2015-04-09 11:15

Avdrag en nödvändighet

LEDARE

Regeringens digitaliseringsutredare presenterade i mars ett förslag på skatteavdrag för Rit-tjänster. Det står för skattereduktion för IT-tjänster i hemmet.

Förslaget innebär att tjänster som exempelvis handledning och teknisk support för att öka kompetensnivån och förmåga vad gäller användningen av digitala verktyg ska vara skattereducerade om de genomförs i hemmet.

Utredningens tanke är att baka in IT-tjänster i de avdrag för hushållsnära tjänster som finns idag som Rut- och Rot-avdraget. Utredningens prognos är att 830 000 personer skulle nyttja avdraget och att avdraget kommer att ge 1 300 arbetstillfällen.

Förslaget ligger inte långt ifrån ett förslag Centerpartiet lyfte på Maud Olofssons tid om att ge skatteavdrag för användning av IT-support. Tillgång till teknik i hemmet är viktigt. Genom tekniken kan man ha kontakt med såväl vänner och bekanta som myndigheter. Teknik behövs för alltifrån att hålla sig informerad av vad som händer i omvärlden till att sköta sin ekonomi.

Tjänstesektorn växer ständigt. Enligt SCB:s företagsdatabas är över hälften av alla företag i Sverige baserade i tjänstesektorn.

Rut och Rot reformerna har skapat nya arbetstillfällen och gjort tidigare svarta arbeten till vita. Att Rut och Rot skapar jobb råder det ingen tvekan om. Skatteverket applåderade skattereformerna redan 2011 eftersom användningen av vita tjänster i hemmet ökade dramatiskt efter att reformerna införts.

Idag finns enligt Svenskt Näringsliv 17 000 företag bara inom Rut-sektorn. Att regeringen vill beskatta dessa tjänster hårdare gör att efterfrågan av tjänsterna kommer att minska. En del jobb kommer att försvinna och andra kommer att bli svarta igen, precis som innan avdragen infördes.

Rut-reformen leder även till fler samhällsekonomiska vinster, utöver nya arbetstillfällen, genom att folk kan göra det de är bra på. Istället för att ingenjören eller läraren går ner i arbetstid för att sköta hushållsarbetet kan de göra nytta för samhället genom att lägga mer tid på sitt arbete.

Rut har även gett hårt arbetande barnfamiljer möjlighet att få vardagslivet att gå ihop. Reformen har inneburit att äldre kan bo kvar i sina hem istället för att flytta till äldreboenden. Samtidigt har reformen gett många möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Digitaliseringsutredningens förslag på att öka avdragen till att också gälla IT-tjänster är lovvärt och skulle hjälpa Sverige att ta ytterligare ett kliv mot att skapa fler jobb inom tjänstesamhället. Men regeringen går i andra riktningen. Istället för att utöka ett vinnande koncept vill man skära ned. Rut-och Rotavdragen försämras över lag och läxrut försvinner helt.

Att fundera över nya avdrag för att öka farten i ekonomin är inte rimligt för tillfället. Nu gäller det att försvara det som redan är gjort.

 

Förslaget innebär att tjänster som exempelvis handledning och teknisk support för att öka kompetensnivån och förmåga vad gäller användningen av digitala verktyg ska vara skattereducerade om de genomförs i hemmet.

Utredningens tanke är att baka in IT-tjänster i de avdrag för hushållsnära tjänster som finns idag som Rut- och Rot-avdraget. Utredningens prognos är att 830 000 personer skulle nyttja avdraget och att avdraget kommer att ge 1 300 arbetstillfällen.

Förslaget ligger inte långt ifrån ett förslag Centerpartiet lyfte på Maud Olofssons tid om att ge skatteavdrag för användning av IT-support. Tillgång till teknik i hemmet är viktigt. Genom tekniken kan man ha kontakt med såväl vänner och bekanta som myndigheter. Teknik behövs för alltifrån att hålla sig informerad av vad som händer i omvärlden till att sköta sin ekonomi.

Tjänstesektorn växer ständigt. Enligt SCB:s företagsdatabas är över hälften av alla företag i Sverige baserade i tjänstesektorn.

Rut och Rot reformerna har skapat nya arbetstillfällen och gjort tidigare svarta arbeten till vita. Att Rut och Rot skapar jobb råder det ingen tvekan om. Skatteverket applåderade skattereformerna redan 2011 eftersom användningen av vita tjänster i hemmet ökade dramatiskt efter att reformerna införts.

Idag finns enligt Svenskt Näringsliv 17 000 företag bara inom Rut-sektorn. Att regeringen vill beskatta dessa tjänster hårdare gör att efterfrågan av tjänsterna kommer att minska. En del jobb kommer att försvinna och andra kommer att bli svarta igen, precis som innan avdragen infördes.

Rut-reformen leder även till fler samhällsekonomiska vinster, utöver nya arbetstillfällen, genom att folk kan göra det de är bra på. Istället för att ingenjören eller läraren går ner i arbetstid för att sköta hushållsarbetet kan de göra nytta för samhället genom att lägga mer tid på sitt arbete.

Rut har även gett hårt arbetande barnfamiljer möjlighet att få vardagslivet att gå ihop. Reformen har inneburit att äldre kan bo kvar i sina hem istället för att flytta till äldreboenden. Samtidigt har reformen gett många möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Digitaliseringsutredningens förslag på att öka avdragen till att också gälla IT-tjänster är lovvärt och skulle hjälpa Sverige att ta ytterligare ett kliv mot att skapa fler jobb inom tjänstesamhället. Men regeringen går i andra riktningen. Istället för att utöka ett vinnande koncept vill man skära ned. Rut-och Rotavdragen försämras över lag och läxrut försvinner helt.

Att fundera över nya avdrag för att öka farten i ekonomin är inte rimligt för tillfället. Nu gäller det att försvara det som redan är gjort.