2015-03-12 14:06

2015-03-12 14:06

Här står det still

LEDARE

Bengt Hjort utbrast i onsdagstidningen: ”Ingenting har hänt”.

I mitten av augusti drabbades han hårt av översvämningen, huset skadades, stora delar av tomten spolades bort. För tre månader sedan lämnade han in skadeståndsanspråk till kommunen. Det var ju kommunens bäck som svämmade över.

Men det dröjer med besked, som med så mycket annat i kommunen.

Brottsofferjouren har inte fått besked om de 213 000 kronor som fullmäktige gett för att trygga en långsiktig verksamhet. Socialnämnden betalar inte ut pengarna om inte brottsofferjouren sköter det skyddade boendet Fristaden, något som kommunen enligt lag ska göra. Det är inget att än ren utpressning av en ideell förening socialnämnden gör sig skyldig till och som drabbar de mest utsatta i samhället.

Skolnämnden beslöt att lägga ner en väl fungerande verksamhet Lekverkstaden i höstas. Den ska inordnas i övriga skolan. Hur? Ja det finns det inga besked om än, det utreds.

Precis som långköraren kulturhuset, som det talades om för flera mandatperioder sedan. Helt dött inga initiativ kommer.

Kvadraten på Marieberg står också kvar och ingenting händer.

För ett kvarts sekel sedan renoverades Christinateatern. Diskussioner har förts och förslag har tagits fram- Men någon nödvändig upprustning har inte satts i gång än.

Under diskussion är också näringslivssamverkan. Kommunen får, enligt jurister, inte stödja verksamheten som i dag, där skattebetalarna står för fiolerna och näringslivet för verksamheten. Utredning pågår om alternativen; upphandling, ren kommunal verksamhet eller i bolagsform. Upphandling är i princip uteslutet om man vill ha en långsiktig lösning.

Ska det ta flera månader för att bestämma sig om de två alternativen som finns kvar? Det man kan konstatera är att näringslivsutveckling skötts mycket bra sedan näringslivet började sköta verksamheten. Är det någon som ens överväger att lägga näringslivsfrågorna i ren kommunal regi, med tanke på alla andra frågor som dras i långbänk?

Ett sådant är det omtalade teknik- och innovationscentret, där politikerna är splittrade. Den nuvarande majoriteten vill lägga det på Jakobsbergskolans tomt, borgarna är emot.

En följd av detta är flytten av de nuvarande eleverna till Södermalm. När ska den ske och får de plats?

Några besked har inte lämnats. Som på så många andra områden.

Några ideella kulturföreträdare skrev för en tid sedan på denna sida om Christinateatern och utropade ”Gör ingen halvdan satsning”.

Man borde kanske tillägga i fråga om en hel del: Gör åtminstone något. Det är för mycket som står still eller hänger i luften.

 

 

 

I mitten av augusti drabbades han hårt av översvämningen, huset skadades, stora delar av tomten spolades bort. För tre månader sedan lämnade han in skadeståndsanspråk till kommunen. Det var ju kommunens bäck som svämmade över.

Men det dröjer med besked, som med så mycket annat i kommunen.

Brottsofferjouren har inte fått besked om de 213 000 kronor som fullmäktige gett för att trygga en långsiktig verksamhet. Socialnämnden betalar inte ut pengarna om inte brottsofferjouren sköter det skyddade boendet Fristaden, något som kommunen enligt lag ska göra. Det är inget att än ren utpressning av en ideell förening socialnämnden gör sig skyldig till och som drabbar de mest utsatta i samhället.

Skolnämnden beslöt att lägga ner en väl fungerande verksamhet Lekverkstaden i höstas. Den ska inordnas i övriga skolan. Hur? Ja det finns det inga besked om än, det utreds.

Precis som långköraren kulturhuset, som det talades om för flera mandatperioder sedan. Helt dött inga initiativ kommer.

Kvadraten på Marieberg står också kvar och ingenting händer.

För ett kvarts sekel sedan renoverades Christinateatern. Diskussioner har förts och förslag har tagits fram- Men någon nödvändig upprustning har inte satts i gång än.

Under diskussion är också näringslivssamverkan. Kommunen får, enligt jurister, inte stödja verksamheten som i dag, där skattebetalarna står för fiolerna och näringslivet för verksamheten. Utredning pågår om alternativen; upphandling, ren kommunal verksamhet eller i bolagsform. Upphandling är i princip uteslutet om man vill ha en långsiktig lösning.

Ska det ta flera månader för att bestämma sig om de två alternativen som finns kvar? Det man kan konstatera är att näringslivsutveckling skötts mycket bra sedan näringslivet började sköta verksamheten. Är det någon som ens överväger att lägga näringslivsfrågorna i ren kommunal regi, med tanke på alla andra frågor som dras i långbänk?

Ett sådant är det omtalade teknik- och innovationscentret, där politikerna är splittrade. Den nuvarande majoriteten vill lägga det på Jakobsbergskolans tomt, borgarna är emot.

En följd av detta är flytten av de nuvarande eleverna till Södermalm. När ska den ske och får de plats?

Några besked har inte lämnats. Som på så många andra områden.

Några ideella kulturföreträdare skrev för en tid sedan på denna sida om Christinateatern och utropade ”Gör ingen halvdan satsning”.

Man borde kanske tillägga i fråga om en hel del: Gör åtminstone något. Det är för mycket som står still eller hänger i luften.