2015-02-05 15:37

2015-02-05 16:05

Gör er av med Jakobsbergsskolan

LEDARE

Jakobsbergsskolans byggnad ska vara kvar, enligt majoriteten i kommunstyrelsen.

Vad den ska användas till, när det är beslutat att eleverna ska flytta till Södermalmsskolan, finns det inget svar på. Åtminstone inte än.

Det finns en opinion i kommunen för att bevara gamla hus och miljöer. Inget fel i det. Men är det kommunens uppgift att alltid vara den instans som ska stå som ekonomisk garant för bevarandet? Det finns ju redan ett antal fastigheter i kommunal ägo, som mer än väl behöver röstas upp. Byggnader som dessutom används för kommunal verksamhet och inte står tomma.

Det kan inte vara en kommuns första uppgift att äga en massa lokaler. I så fall skulle ju kommunen både äga och driva Uroxen (gamla polishuset), där en rad kommunala förvaltningar finns, liksom gamla Swedbankhuset, där socialförvaltningen har tagit över det mesta av utrymmet.

Det finns alltid röster, som tycker att kommunen ska ta över byggnader som står tomma, och som far illa. Inte minst är det aktuellt med byggnadsminnet Nordenfeldtska huset, som står alldeles öde.

Det är inte många år sedan kommunen sålde detta tillsammans med stadens gamla smedja. I dag står båda husen tomma och bara kostar pengar. I kommunal ägo finns byggnadsminnet Wahlundsgården vid Södra torget. Där används bara bottenvåningen för hembygdsföreningens bildarkiv.

Är det en vettig användning? Och frågan man bör ställa sig är; ska skattebetalarna lägga pengar på hus som inte används? Är det inte bättre att låta någon annan ta över?

Det finns flera bra exempel på vackra hus i fina miljöer som sköts minutiöst av sina ägare. Inte minst Frödingsgården, som kommunen sålde till makarna Stenberg, där ena halvan i familjen är den största tillskyndaren i kommunen av att bevara gamla hus. Det senaste i raden av lyckade privata initiativ är förra baptistkyrkan som gjorts om till Sockerslottet av makarna Wall.

Det finns fler exempel. Två av byggnadsminnena i södra delarna av kommunen, Krontorp och Värmlands Säby är privatägda.

Om det nu finns en vilja av att bevara gamla flickskolan, Jakobsbergsskolan, så gör slag i saken, stycka av tomten och sälj den till någon eller några som vill bevara och sköta det gamla huset, som brukspatron Juhlin donerade till elementarläroverket för flickor i början av förra seklet.

Merparten av de sevärdheter som finns i stadsvandringsguiden Gå och se Kristinehamn ägs och sköts av privata, inte kommunen. Låt det gärna bli fler.

 

 

Vad den ska användas till, när det är beslutat att eleverna ska flytta till Södermalmsskolan, finns det inget svar på. Åtminstone inte än.

Det finns en opinion i kommunen för att bevara gamla hus och miljöer. Inget fel i det. Men är det kommunens uppgift att alltid vara den instans som ska stå som ekonomisk garant för bevarandet? Det finns ju redan ett antal fastigheter i kommunal ägo, som mer än väl behöver röstas upp. Byggnader som dessutom används för kommunal verksamhet och inte står tomma.

Det kan inte vara en kommuns första uppgift att äga en massa lokaler. I så fall skulle ju kommunen både äga och driva Uroxen (gamla polishuset), där en rad kommunala förvaltningar finns, liksom gamla Swedbankhuset, där socialförvaltningen har tagit över det mesta av utrymmet.

Det finns alltid röster, som tycker att kommunen ska ta över byggnader som står tomma, och som far illa. Inte minst är det aktuellt med byggnadsminnet Nordenfeldtska huset, som står alldeles öde.

Det är inte många år sedan kommunen sålde detta tillsammans med stadens gamla smedja. I dag står båda husen tomma och bara kostar pengar. I kommunal ägo finns byggnadsminnet Wahlundsgården vid Södra torget. Där används bara bottenvåningen för hembygdsföreningens bildarkiv.

Är det en vettig användning? Och frågan man bör ställa sig är; ska skattebetalarna lägga pengar på hus som inte används? Är det inte bättre att låta någon annan ta över?

Det finns flera bra exempel på vackra hus i fina miljöer som sköts minutiöst av sina ägare. Inte minst Frödingsgården, som kommunen sålde till makarna Stenberg, där ena halvan i familjen är den största tillskyndaren i kommunen av att bevara gamla hus. Det senaste i raden av lyckade privata initiativ är förra baptistkyrkan som gjorts om till Sockerslottet av makarna Wall.

Det finns fler exempel. Två av byggnadsminnena i södra delarna av kommunen, Krontorp och Värmlands Säby är privatägda.

Om det nu finns en vilja av att bevara gamla flickskolan, Jakobsbergsskolan, så gör slag i saken, stycka av tomten och sälj den till någon eller några som vill bevara och sköta det gamla huset, som brukspatron Juhlin donerade till elementarläroverket för flickor i början av förra seklet.

Merparten av de sevärdheter som finns i stadsvandringsguiden Gå och se Kristinehamn ägs och sköts av privata, inte kommunen. Låt det gärna bli fler.