2015-02-03 11:09

2015-02-03 11:09

Integration kräver nytänk

Det är bra att det äntligen diskuteras integrationspolitik i Sverige. Det går inte att bara stå där med öppna armar och ta emot flyende människor och sedan lämna dem vind för våg på något flyktingboende i en glesbygd.

De erbjuds tak över huvudet, mat för dagen, men ingen undervisning hur det är i det nya landet. Så mycket till integration blir det inte.

Här har samhället lämpat över allt ansvar på enskilda och ideella krafter. Visst de behövs också, den direkt mänskliga kontakten med vanliga människor är viktig, men det är staten som öppnat gränsen och då ligger också ansvaret där för att det ska bli bra.

En del förslag har kommit från några borgerliga partier, men förslag på språkkrav för medborgarskap ger inga fler jobb eller bostäder. Inte heller uppluckrad arbetsrätt.

Den rödgröna minoritetsregeringen avskaffade som en av sina första åtgärder posten som integrationsminister, eftersom det tydligen inte behövdes en sådan. Nu skall alla ministrar arbeta med frågan. Någon som tycker att det har blivit bättre?

Det behövs radikalare grepp än så. Saco visade häromdagen hur man snabbare, till rimlig kostnad, kan ge högutbildade flyktingar kompletteringar så att de kan börja arbeta som ingenjörer, läkare eller annat. Redan i dag är var tredje läkare utbildad utomlands.

Det är väl rimligare att de kommer i jobb så fort som möjligt, gärna som praktikanter, för att snabbare lära sig både det språk och rutiner som gäller här i Sverige.

Det går inte att välbärgade kommuner smiter undan sitt ansvar för mottagandet med hänvisning till bostadsbrist. Det finns flera företag som tillverkar fullt moderna flyttbara boendeenheter som kan ställas upp i stort sett var som helst. Det kan vara något att tänka på för Hammarö, Vellinge, Danderyd med flera. Ytterst är det staten, det vill säga vi alla, som bestämmer hur många vi ska ta emot. Enligt undersökningar är vi svenskar mer toleranta än andra.

Varför kan inte staten fördela kostnaderna över hela landet i förhållande till folkmängden? Då betalar var och en sin andel av flyktingmottagandet, oavsett om kommunen stått där med öppna armar eller ej.

Visst kostar det att ta emot flyktingar. Men Saco har hyfsat prislappen. Drygt tre miljoner kostar en svenskfödd läkare när denne är färdig. En färdigutbildad, som kommer från ett annat land, behöver man bara kosta på en tiondel så mycket. Vad säger de främlingsfientliga om det?

 

 

 

 

 

 

 

De erbjuds tak över huvudet, mat för dagen, men ingen undervisning hur det är i det nya landet. Så mycket till integration blir det inte.

Här har samhället lämpat över allt ansvar på enskilda och ideella krafter. Visst de behövs också, den direkt mänskliga kontakten med vanliga människor är viktig, men det är staten som öppnat gränsen och då ligger också ansvaret där för att det ska bli bra.

En del förslag har kommit från några borgerliga partier, men förslag på språkkrav för medborgarskap ger inga fler jobb eller bostäder. Inte heller uppluckrad arbetsrätt.

Den rödgröna minoritetsregeringen avskaffade som en av sina första åtgärder posten som integrationsminister, eftersom det tydligen inte behövdes en sådan. Nu skall alla ministrar arbeta med frågan. Någon som tycker att det har blivit bättre?

Det behövs radikalare grepp än så. Saco visade häromdagen hur man snabbare, till rimlig kostnad, kan ge högutbildade flyktingar kompletteringar så att de kan börja arbeta som ingenjörer, läkare eller annat. Redan i dag är var tredje läkare utbildad utomlands.

Det är väl rimligare att de kommer i jobb så fort som möjligt, gärna som praktikanter, för att snabbare lära sig både det språk och rutiner som gäller här i Sverige.

Det går inte att välbärgade kommuner smiter undan sitt ansvar för mottagandet med hänvisning till bostadsbrist. Det finns flera företag som tillverkar fullt moderna flyttbara boendeenheter som kan ställas upp i stort sett var som helst. Det kan vara något att tänka på för Hammarö, Vellinge, Danderyd med flera. Ytterst är det staten, det vill säga vi alla, som bestämmer hur många vi ska ta emot. Enligt undersökningar är vi svenskar mer toleranta än andra.

Varför kan inte staten fördela kostnaderna över hela landet i förhållande till folkmängden? Då betalar var och en sin andel av flyktingmottagandet, oavsett om kommunen stått där med öppna armar eller ej.

Visst kostar det att ta emot flyktingar. Men Saco har hyfsat prislappen. Drygt tre miljoner kostar en svenskfödd läkare när denne är färdig. En färdigutbildad, som kommer från ett annat land, behöver man bara kosta på en tiondel så mycket. Vad säger de främlingsfientliga om det?