2015-01-15 14:13

2015-01-20 22:52

Snacka inte, gör något konkret

LEDARE

Integrationsprocessen måste bli bättre för att de nya svenskarna ska komma in i samhället. Det var både moderatledaren Anna Kindberg Batra och statsminister Stefan Löfven ense om i onsdagskvällens debatt i SVT Aktuellt. Löfven vill sätta in språkundervisningen redan under asylprocessen.

Bra, se då att ordet blir till handling. Det finns språkundervisning redan i dag på flyktingförläggningarna. Men den sköts helt av ideella krafter, volontärer, inte minst pensionerade lärare, som lägger ner stort engagemang. Men läromedel får de ordna själva. Staten bidrar inte med ett öre!

I stället är det Röda Korset och andra organisationer som tigger ihop pengar för att få råd att skaffa pennor, papper, kopiering av läromedel etc.

Det borde vara en självklarhet att hela samhället, d.v.s. staten, står för de här kostnaderna. I stället har den förra regeringen satsat miljardbelopp på etableringslotsar för att få in de nya svenskarna på arbetsmarknaden. Resultatet är ett stort misslyckande. Få nyanlända har fått jobb den vägen.

Det hade både varit bättre och billigare att lägga de pengarna på att satsa på svenskundervisning redan från dag ett på flyktingförläggningarna.

Normalbegåvade begriper att språkkunskaper är det viktigaste för att klara sig i ett nytt land. Hur ska man annars kunna bli en fullvärdig medborgare?

Bland flyktingarna finns det läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra som det är brist på. Låt dem praktisera och arbeta ihop med svenska kolleger så att de lär sig praktisk svenska, samtidigt som deras utländska utbildning kan kompletteras så att de senare kan ta ett jobb. Det finns ingen anledning att de ska sitta sysslolösa på en flyktingförläggning och vänta i månader.

Sedan måste kommunerna komma med i ett tidigare skede. De har ansvar för undervisningen och kan inte planera på ett bra sätt med bara några veckors varsel. Samtliga kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagandet. Det är inte meningen att bara vissa kommuner, ofta i glesbygd, ska bära huvudansvaret. Givetvis ska åtagandet ske med full kostnadstäckning. Det är staten som tar emot flyktingarna och ska då också betala notan.

En del kritiserar att vi använder en del miljarder av u-hjälpen för att ta emot flyktingarna. Det är inte fel och det kan gott påtalas så att svenskarna inte tror att pengarna för flyktingmottagandet tas från sjukvård, skola och pensioner. Det mesta av de här pengarna går dessutom tillbaka till samhället i form av löner och skatter.

Bra, se då att ordet blir till handling. Det finns språkundervisning redan i dag på flyktingförläggningarna. Men den sköts helt av ideella krafter, volontärer, inte minst pensionerade lärare, som lägger ner stort engagemang. Men läromedel får de ordna själva. Staten bidrar inte med ett öre!

I stället är det Röda Korset och andra organisationer som tigger ihop pengar för att få råd att skaffa pennor, papper, kopiering av läromedel etc.

Det borde vara en självklarhet att hela samhället, d.v.s. staten, står för de här kostnaderna. I stället har den förra regeringen satsat miljardbelopp på etableringslotsar för att få in de nya svenskarna på arbetsmarknaden. Resultatet är ett stort misslyckande. Få nyanlända har fått jobb den vägen.

Det hade både varit bättre och billigare att lägga de pengarna på att satsa på svenskundervisning redan från dag ett på flyktingförläggningarna.

Normalbegåvade begriper att språkkunskaper är det viktigaste för att klara sig i ett nytt land. Hur ska man annars kunna bli en fullvärdig medborgare?

Bland flyktingarna finns det läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra som det är brist på. Låt dem praktisera och arbeta ihop med svenska kolleger så att de lär sig praktisk svenska, samtidigt som deras utländska utbildning kan kompletteras så att de senare kan ta ett jobb. Det finns ingen anledning att de ska sitta sysslolösa på en flyktingförläggning och vänta i månader.

Sedan måste kommunerna komma med i ett tidigare skede. De har ansvar för undervisningen och kan inte planera på ett bra sätt med bara några veckors varsel. Samtliga kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagandet. Det är inte meningen att bara vissa kommuner, ofta i glesbygd, ska bära huvudansvaret. Givetvis ska åtagandet ske med full kostnadstäckning. Det är staten som tar emot flyktingarna och ska då också betala notan.

En del kritiserar att vi använder en del miljarder av u-hjälpen för att ta emot flyktingarna. Det är inte fel och det kan gott påtalas så att svenskarna inte tror att pengarna för flyktingmottagandet tas från sjukvård, skola och pensioner. Det mesta av de här pengarna går dessutom tillbaka till samhället i form av löner och skatter.