2015-01-02 06:00

2015-01-20 22:51

Männen har makten

Kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) sade i valrörelsen att hon inte var nöjd med könsfördelningen under den förra mandatperioden, blandat är bäst och nu måste männen kliva tillbaka.

Snarare har de klivit flera steg framåt. Vid fullmäktiges decembermöte när det skulle utses ledamöter och kommunföreträdare i kommunala bolag och kommunalförbund är det bara män, män, män. Kvinnorna finns med som suppleanter, men det är väl inte det som är meningen med ”varannan damernas” – en man ordinarie och en kvinna ersättare?

Visserligen sitter det en kvinna som ordförande i fullmäktige, men de stora tunga nämnderna, socialnämnden, skolan och kommunstyrelsen, styrs av män, män och män.

Lars Nilsson (S) i socialnämnden och Krister Nyström (S) i tekniska nämnden var väl inte de som utmärkte sig som perfekta styrespersoner i sina nämnder förra mandatperioden? Snarare var det ju så att det var de nämnderna som misskötte sig mest vad gäller budgetansvar. Revisorernas kritik var både berättigad och rättvis.

Men några erfarenheter drogs inte av det. Samma män får fortsatt ”förtroende”.

Är det någon som tror att Lars Nilsson kommer att utöva skattebetalarnas ägarmakt på bästa sätt i Kristinehamns Energi?

De kommunala bolagen styrs av män, Björn Johansson (V) i bostadsbolaget med dotterbolag och Tommy Ternemar (S) i energibolagen. Ägarnas representant är båda män, Bjarne Olsson i bostadsbolaget och Lars Nilsson i Kristinehamns Energi.

Oppositionen har åtminstone utsett folk med erfarenhet av praktisk företagsamhet som sina representanter och vice ordförande, mannen Hans Karlsson i bostadsbolaget och kvinnan Eva Julin Dombrowe i Kristinehamns Energi.

Bjarne Olsson (S) lägger beslag på posterna som kommunens ombud i Kommuninvests ekonomiska förening, Vänerhamns bolagsstämmor, Värmlandstrafiks bolagsstämmor. Är det så vettigt med denna manliga maktkoncentration?

Konstigt att ingen ställer sig frågan innan företrädarna väljs

Visserligen är det en klar majoritet för kvinnor när det utsetts nämndemän och i en rad donationsfonders styrelser. Men är det där kvinnorna ska dominera i ett jämställt samhälle och i en kommun, där ett av kommunalråden abonnerat på genusperspektivet och där det stora partiet i valrörelser ständigt propagerar för ”varannan damernas”?

Nu har vi sett hur det ser ut i verkligheten.

Kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) sade i valrörelsen att hon inte var nöjd med könsfördelningen under den förra mandatperioden, blandat är bäst och nu måste männen kliva tillbaka.

Snarare har de klivit flera steg framåt. Vid fullmäktiges decembermöte när det skulle utses ledamöter och kommunföreträdare i kommunala bolag och kommunalförbund är det bara män, män, män. Kvinnorna finns med som suppleanter, men det är väl inte det som är meningen med ”varannan damernas” – en man ordinarie och en kvinna ersättare?

Visserligen sitter det en kvinna som ordförande i fullmäktige, men de stora tunga nämnderna, socialnämnden, skolan och kommunstyrelsen, styrs av män, män och män.

Lars Nilsson (S) i socialnämnden och Krister Nyström (S) i tekniska nämnden var väl inte de som utmärkte sig som perfekta styrespersoner i sina nämnder förra mandatperioden? Snarare var det ju så att det var de nämnderna som misskötte sig mest vad gäller budgetansvar. Revisorernas kritik var både berättigad och rättvis.

Men några erfarenheter drogs inte av det. Samma män får fortsatt ”förtroende”.

Är det någon som tror att Lars Nilsson kommer att utöva skattebetalarnas ägarmakt på bästa sätt i Kristinehamns Energi?

De kommunala bolagen styrs av män, Björn Johansson (V) i bostadsbolaget med dotterbolag och Tommy Ternemar (S) i energibolagen. Ägarnas representant är båda män, Bjarne Olsson i bostadsbolaget och Lars Nilsson i Kristinehamns Energi.

Oppositionen har åtminstone utsett folk med erfarenhet av praktisk företagsamhet som sina representanter och vice ordförande, mannen Hans Karlsson i bostadsbolaget och kvinnan Eva Julin Dombrowe i Kristinehamns Energi.

Bjarne Olsson (S) lägger beslag på posterna som kommunens ombud i Kommuninvests ekonomiska förening, Vänerhamns bolagsstämmor, Värmlandstrafiks bolagsstämmor. Är det så vettigt med denna manliga maktkoncentration?

Konstigt att ingen ställer sig frågan innan företrädarna väljs

Visserligen är det en klar majoritet för kvinnor när det utsetts nämndemän och i en rad donationsfonders styrelser. Men är det där kvinnorna ska dominera i ett jämställt samhälle och i en kommun, där ett av kommunalråden abonnerat på genusperspektivet och där det stora partiet i valrörelser ständigt propagerar för ”varannan damernas”?

Nu har vi sett hur det ser ut i verkligheten.