2018-09-13 11:17

2018-09-13 11:17

Stadsparken blir en ny grön oas

Svar till : K.G. Wickströms insändare

Replik. Jag vill gärna försöka svara på några av de funderingar som K.G. Wickström har i sin insändare.

Kul att du anser att iordningställandet vid Sannakajen har bidragit till trivsel i området. Nu pågår efter många år av stiltje en utbyggnad av bostadsområdet Sannakajen och det stämmer som du säger att de häckplantor som planterats där tyvärr inte har tagit sig såsom tanken var då de köptes in.

Vi har i nuläget all grönyteskötsel upphandlad på skötselentreprenad, men det är vi som beställare som ska guida i vad som ska göras inom ramen för avtalet och utöver det vilka extrauppdrag som ska genomföras. I avtalet ingår skötsel av bland annat perenner, buskar och träd samt klippning av gräsytor.

När det handlar om häckar, träd eller perenner som tagit stryk och behöver bytas ut eller kompletteras upp så har vi i nuvarande budget tyvärr relativt dåligt utrymme för det. Men vi försöker att titta på lösningar för just häcken på Sannakajen bland annat. Vi jobbar på att förbättra våra nuvarande underlag för skötseln av grönytorna och där har vi i sommar påbörjat ett stort arbete med att lägga in våra gatuträd och parkträd i en träddatabas så att vi ska kunna följa upp vårt arbete med stadens träd på ett bättre sätt än tidigare.

När du nämner stadsparken så pågår byggprojektet i detta nu och där ingår plantering av nya träd och växter samt en etableringsskötsel på 5 år. Som representant för parksidan är jag med på byggmöten under projekttiden och har också ett nära samarbete med de som har fått uppdraget att plantera och sköta den nya stadsparken, som för övrigt är planerad att vara klar sommaren 2019. Jag är imponerad av de ritningar och växtval som gjorts till den nya stadsparken och tror att det kommer att bli en ny grön oas i staden och hoppas att det kommer att uppskattas av många när parken väl står färdig.

Självklart måste vi sedan hålla efter och sköta vår nya stadspark som en del i den ordinarie driften av våra grönytor.

Slutligen kan jag bara hålla med om dina intryck av infarten från E18 längs Karlstadvägen från Mariebergsrondellen och in mot centrum. Jag vill gärna jobba för att förbättra intrycket av våra infarter till staden och vi tittar på olika lösningar för att både underlätta driften men också för att förbättra det estetiska intrycket av infarterna. Det är meningen att vägkanterna längs våra huvudstråk ska hållas efter och klippas men tyvärr har det arbetet i år blivit enormt försenat, delvis beroende på torkan i somras vilket skapade extrem brandrisk, varpå det först nu på hösten är påbörjat.

Jag vill också gärna informera om att ni som kommuninvånare gärna får lämna in felanmälningar eller synpunkter via vår funktion på kommunens hemsida då ni ser något i vår gemensamma utemiljö som irriterar er eller om det är något som är trasigt och behöver åtgärdas.

MVH

Hanna Åsander

Park- och trafikplanerare, tekniska förvaltningen

Kul att du anser att iordningställandet vid Sannakajen har bidragit till trivsel i området. Nu pågår efter många år av stiltje en utbyggnad av bostadsområdet Sannakajen och det stämmer som du säger att de häckplantor som planterats där tyvärr inte har tagit sig såsom tanken var då de köptes in.

Vi har i nuläget all grönyteskötsel upphandlad på skötselentreprenad, men det är vi som beställare som ska guida i vad som ska göras inom ramen för avtalet och utöver det vilka extrauppdrag som ska genomföras. I avtalet ingår skötsel av bland annat perenner, buskar och träd samt klippning av gräsytor.

När det handlar om häckar, träd eller perenner som tagit stryk och behöver bytas ut eller kompletteras upp så har vi i nuvarande budget tyvärr relativt dåligt utrymme för det. Men vi försöker att titta på lösningar för just häcken på Sannakajen bland annat. Vi jobbar på att förbättra våra nuvarande underlag för skötseln av grönytorna och där har vi i sommar påbörjat ett stort arbete med att lägga in våra gatuträd och parkträd i en träddatabas så att vi ska kunna följa upp vårt arbete med stadens träd på ett bättre sätt än tidigare.

När du nämner stadsparken så pågår byggprojektet i detta nu och där ingår plantering av nya träd och växter samt en etableringsskötsel på 5 år. Som representant för parksidan är jag med på byggmöten under projekttiden och har också ett nära samarbete med de som har fått uppdraget att plantera och sköta den nya stadsparken, som för övrigt är planerad att vara klar sommaren 2019. Jag är imponerad av de ritningar och växtval som gjorts till den nya stadsparken och tror att det kommer att bli en ny grön oas i staden och hoppas att det kommer att uppskattas av många när parken väl står färdig.

Självklart måste vi sedan hålla efter och sköta vår nya stadspark som en del i den ordinarie driften av våra grönytor.

Slutligen kan jag bara hålla med om dina intryck av infarten från E18 längs Karlstadvägen från Mariebergsrondellen och in mot centrum. Jag vill gärna jobba för att förbättra intrycket av våra infarter till staden och vi tittar på olika lösningar för att både underlätta driften men också för att förbättra det estetiska intrycket av infarterna. Det är meningen att vägkanterna längs våra huvudstråk ska hållas efter och klippas men tyvärr har det arbetet i år blivit enormt försenat, delvis beroende på torkan i somras vilket skapade extrem brandrisk, varpå det först nu på hösten är påbörjat.

Jag vill också gärna informera om att ni som kommuninvånare gärna får lämna in felanmälningar eller synpunkter via vår funktion på kommunens hemsida då ni ser något i vår gemensamma utemiljö som irriterar er eller om det är något som är trasigt och behöver åtgärdas.

MVH

Hanna Åsander

Park- och trafikplanerare, tekniska förvaltningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.