2018-08-13 09:20

2018-08-13 09:20

Mer humanism och medmänsklighet

Val 2018: Ett liberalt Kristinehamn

Civilsamhället. Återigen har vi fått erfara vad civilsamhället betyder i krissituationer. Ett aktuellt exempel är skogsbränderna där frivilliga finns till hands och är beredda att underlätta både i direkt räddningsarbete men även i att bistå på annat sätt.

Klimatet i vårt samhälle blir hårdare och vi möts allt oftare av begreppet vi och dom.

För Liberalerna är humanism och medmänsklighet centrala och viktiga rättesnören i mötet med människor. I Kristinehamn har under ett antal år pågått ett engagerat och intensivt arbete av bl a Röda Korset samt andra organisationer i integrationsarbetet. Det har handlat om svenskaträning, samhällsinformation samt sociala aktiviteter och mycket mer. I dessa verksamheter har det skapats mötesplatser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I det arbetet har frivilliga fått värdefull erfarenhet som utvecklats och som kan användas i andra krissituationer.

Det generar vinster för kommunen – inte endast av ekonomisk art utan är värdefullt för samtliga berörda människor.

På många orter berättar man om våld och hot av grövsta slag. Det förekommer förvisso kriminalitet här också men inte i den omfattning som vi tar del av dagligen i media. En anledning kan vara det frivilliga arbetet och möten under trivsamma former med människor med olika bakgrund.

I ett liberalt Kristinehamn vill vi intensifiera frivilligarbetet som en naturlig del av samhällslivet och politiskt uppmuntra föreningar, organisationer och näringsliv som aktivt vill arbeta och utveckla detta. De ska vara en självklar och naturlig företeelse i samhällsbilden. I framtagandet av metoder och arbetssätt och kommunal planering ska representanter från civilsamhället vara självskrivna deltagare och bidra med sin kompetens och erfarenhet.

Utvecklingen går mot en allt större betydelse för frivilligas insatser och som ett viktigt komplement i samhällsservicen.

En tillbakablick ger vid handen att allt frivilligarbete som utförts har varit till stor nytta för såväl människan som för samhället i stort. Detta och liknande värdefulla arbeten vill Liberalerna uppmärksamma och utveckla på ett tydligare sätt än vad kommunens politiska företrädare gjort tidigare.

Naeimy Blücher Johansson

Liberalerna

Klimatet i vårt samhälle blir hårdare och vi möts allt oftare av begreppet vi och dom.

För Liberalerna är humanism och medmänsklighet centrala och viktiga rättesnören i mötet med människor. I Kristinehamn har under ett antal år pågått ett engagerat och intensivt arbete av bl a Röda Korset samt andra organisationer i integrationsarbetet. Det har handlat om svenskaträning, samhällsinformation samt sociala aktiviteter och mycket mer. I dessa verksamheter har det skapats mötesplatser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I det arbetet har frivilliga fått värdefull erfarenhet som utvecklats och som kan användas i andra krissituationer.

Det generar vinster för kommunen – inte endast av ekonomisk art utan är värdefullt för samtliga berörda människor.

På många orter berättar man om våld och hot av grövsta slag. Det förekommer förvisso kriminalitet här också men inte i den omfattning som vi tar del av dagligen i media. En anledning kan vara det frivilliga arbetet och möten under trivsamma former med människor med olika bakgrund.

I ett liberalt Kristinehamn vill vi intensifiera frivilligarbetet som en naturlig del av samhällslivet och politiskt uppmuntra föreningar, organisationer och näringsliv som aktivt vill arbeta och utveckla detta. De ska vara en självklar och naturlig företeelse i samhällsbilden. I framtagandet av metoder och arbetssätt och kommunal planering ska representanter från civilsamhället vara självskrivna deltagare och bidra med sin kompetens och erfarenhet.

Utvecklingen går mot en allt större betydelse för frivilligas insatser och som ett viktigt komplement i samhällsservicen.

En tillbakablick ger vid handen att allt frivilligarbete som utförts har varit till stor nytta för såväl människan som för samhället i stort. Detta och liknande värdefulla arbeten vill Liberalerna uppmärksamma och utveckla på ett tydligare sätt än vad kommunens politiska företrädare gjort tidigare.

Naeimy Blücher Johansson

Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.