2018-07-14 06:00

2018-07-14 06:00

Kostar inte för mycket

INSÄNDARE: Kultur: Svar till ”Kultur, en valfråga” i NKP 2018-07-09

Det kommunala kulturutbudet i Kristinehamn kostar skattebetalarna cirka tjugo miljoner; det motsvarar ungefär en och en halv procent av den kommunala budgeten.

Långsiktigt skulle kommunen samhällsekonomiskt tjäna på en större satsning på bibliotek, museer, kulturarrangemang, folkbildning och stöd till kulturföreningar. När vi människor engageras som konsumenter och av kultur och i egna skaparaktiviteter får vi ökad kraft, lust och förmåga att ta del i skolarbete, arbetsliv och samhällsbyggande.

Av kulturnämndens budget 2018 på drygt tjugo miljoner går ungefär en tredjedel till bibliotek och bokbuss, en fjärdedel till konstmuseet med butik, en sjundedel till vartdera historiska museet med bildarkivet och lika mycket till administration och nämnd. Utöver budget fördelar vi efter årliga utvecklingsmöten med kulturföreningarna bidrag till dem på nästan en miljon kronor, vilket är en fyrtioprocentig höjning sedan 2014.

Förra året registrerade dörräknaren i Panncentralen över hundra tusen besök; Mariebergsområdets attraktionskraft är stort tack vare konstmuseum, restaurang och fantastiska omgivningar. Bara en tiondel av dem besökte utställningarna på vårt konstmuseum, vars rekordsiffror på uppemot tjugotusen besökare nåddes de två år, då vi hade välkända Jan Lööf och Lars Wallin som dragplåster på våra sommarutställningar; de två senaste utställningarna med familjen Broos och Queen Kristina var också väldigt uppskattade. Kulturnämndens och -förvaltningens ambition är att ligga på den besöksnivån varje år genom fortsatta satsningar på breda sommarutställningar och spännande avgiftsfria visningar av modern och samtida konst höst, vinter och vår. Med personalförstärkning skulle vi kunna ha museets egen samling tillgänglig i Kvadraten året runt; det skulle öka Konstmuseets attraktionskraft.

Sparkraven i kommunen frestar på för kulturförvaltningen liksom för de andra förvaltningarna. För kulturens del innebär det mindre pengar till alla våra arenor: bibliotek, museer, kulturkalas och allmänkultur, som är våra egna arrangemang. Förra året innebar det exempelvis minskat tidskriftsutbud, då biblioteket prioriterade den eftersatta barn- och ungdomslitteraturen.

På Kulturnämndens månatliga möten, som är öppna för allmänheten, diskuteras ekonomin efter redovisning av förvaltningschefen. Årligen träffar kommunrevisionen nämnden och går också igenom bokslutet. Kommunfullmäktige beslutar om bokslut och ansvarsfrihet. Alla handlingar är offentliga; om man inte hittar dem på nya hemsidan, som är under nyuppbyggnad, kan man be kommunsekreteraren om att få ut dem. Om insändarskribenten vill besöka konstmuseet eller någon annan av våra kulturarenor för att få veta mer, kan hen höra av sig till mig genom kommunens växel.

I sommar har Konstmuseet en fantastisk och efterlängtad Ingemar Lööf-utställning och Historiska visar, förutom den spännande basutställningen om Kristinehamns historia, en sommarutställning med maritimt tema. Till hösten har vi ett nytt spännande kulturkalas under ett par oktoberveckor.

Vänliga kulturhälsningar,

Magnus Wallengren (V)

Kulturnämndens ordförande

Långsiktigt skulle kommunen samhällsekonomiskt tjäna på en större satsning på bibliotek, museer, kulturarrangemang, folkbildning och stöd till kulturföreningar. När vi människor engageras som konsumenter och av kultur och i egna skaparaktiviteter får vi ökad kraft, lust och förmåga att ta del i skolarbete, arbetsliv och samhällsbyggande.

Av kulturnämndens budget 2018 på drygt tjugo miljoner går ungefär en tredjedel till bibliotek och bokbuss, en fjärdedel till konstmuseet med butik, en sjundedel till vartdera historiska museet med bildarkivet och lika mycket till administration och nämnd. Utöver budget fördelar vi efter årliga utvecklingsmöten med kulturföreningarna bidrag till dem på nästan en miljon kronor, vilket är en fyrtioprocentig höjning sedan 2014.

Förra året registrerade dörräknaren i Panncentralen över hundra tusen besök; Mariebergsområdets attraktionskraft är stort tack vare konstmuseum, restaurang och fantastiska omgivningar. Bara en tiondel av dem besökte utställningarna på vårt konstmuseum, vars rekordsiffror på uppemot tjugotusen besökare nåddes de två år, då vi hade välkända Jan Lööf och Lars Wallin som dragplåster på våra sommarutställningar; de två senaste utställningarna med familjen Broos och Queen Kristina var också väldigt uppskattade. Kulturnämndens och -förvaltningens ambition är att ligga på den besöksnivån varje år genom fortsatta satsningar på breda sommarutställningar och spännande avgiftsfria visningar av modern och samtida konst höst, vinter och vår. Med personalförstärkning skulle vi kunna ha museets egen samling tillgänglig i Kvadraten året runt; det skulle öka Konstmuseets attraktionskraft.

Sparkraven i kommunen frestar på för kulturförvaltningen liksom för de andra förvaltningarna. För kulturens del innebär det mindre pengar till alla våra arenor: bibliotek, museer, kulturkalas och allmänkultur, som är våra egna arrangemang. Förra året innebar det exempelvis minskat tidskriftsutbud, då biblioteket prioriterade den eftersatta barn- och ungdomslitteraturen.

På Kulturnämndens månatliga möten, som är öppna för allmänheten, diskuteras ekonomin efter redovisning av förvaltningschefen. Årligen träffar kommunrevisionen nämnden och går också igenom bokslutet. Kommunfullmäktige beslutar om bokslut och ansvarsfrihet. Alla handlingar är offentliga; om man inte hittar dem på nya hemsidan, som är under nyuppbyggnad, kan man be kommunsekreteraren om att få ut dem. Om insändarskribenten vill besöka konstmuseet eller någon annan av våra kulturarenor för att få veta mer, kan hen höra av sig till mig genom kommunens växel.

I sommar har Konstmuseet en fantastisk och efterlängtad Ingemar Lööf-utställning och Historiska visar, förutom den spännande basutställningen om Kristinehamns historia, en sommarutställning med maritimt tema. Till hösten har vi ett nytt spännande kulturkalas under ett par oktoberveckor.

Vänliga kulturhälsningar,

Magnus Wallengren (V)

Kulturnämndens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.