2017-12-06 11:55

2017-12-06 11:55

Underlättar med en bro

Varnan:

Den planerade bron vid inre hamn kommer att underlätta för ”gamlingarna” att ta sig till och från Coop Forum. Sedan kan de ”flinka” fortsätta att gå runt och få sin motion. Många synpunkter finns detta är en.

Nisse

Den planerade bron vid inre hamn kommer att underlätta för ”gamlingarna” att ta sig till och från Coop Forum. Sedan kan de ”flinka” fortsätta att gå runt och få sin motion. Många synpunkter finns detta är en.

Nisse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.