2017-12-06 13:48

2017-12-06 13:48

Till skattebetalare 29/11

Replik:

Du pratar om de lata som inte orkar gå 50 m. extra. Prata med de ”lata” pensionärerna som kämpar med sina matkassar. Din måttstock är något annorlunda än min, avståndet runt vid vågbron är c:a 250 m. x 2=500 m. man vill ju komma tillbaka. Du som tycks ha god fysik kan ju erbjuda din hjälp till de som inte är så raska.

Också skattebetalare

Du pratar om de lata som inte orkar gå 50 m. extra. Prata med de ”lata” pensionärerna som kämpar med sina matkassar. Din måttstock är något annorlunda än min, avståndet runt vid vågbron är c:a 250 m. x 2=500 m. man vill ju komma tillbaka. Du som tycks ha god fysik kan ju erbjuda din hjälp till de som inte är så raska.

Också skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.