2017-11-15 06:00

2017-11-15 06:00

Vinstjakt i välfärden 

: Svar till Stefan Kruses insändare, 13/11 "Det var en besk medicin"

Du inleder din insändare med att skriva om att konkurrens är bra och det håller jag självklart med om. Men när det gäller skola och vård är det mer tveksamt. Vi har haft friskolor under många år och följer man ditt resonemang så borde vi generellt lyckats bättre med måluppfyllelse i skolan. Både du och jag vet att det inte är så. Tvärtom har Sverige rasat i flera mätningar som visar elevernas kunskap inom olika områden. Jämför ex v med Finland som har kvar det skolsystem som vi hade en gång. De ligger mycket bättre till i den här typen av undersökningar. När det gäller disciplin och betyg, friskolorna kanske det är så . Men undersökningar visar också att det sker segregerade val till friskolor dvs att det inte är de elever som har det besvärligt som väljer friskolor. När det gäller betygen så har det också gjorts undersökningar som visar att det finns tendenser till betygsinflation dvs att betygen generellt förbättras samtidigt som kunskaperna minskar. Kanske är det så att vår friskolemodell bidragit till det här. Man har bl.a. jämfört betyg med resultat på nationella prov och det visar att det skiljer mer vid friskolorna än vid de kommunala skolorna.

I min insändare, som du hänvisar till, skriver jag att vi måste stoppa vinstjakten, inte friskolorna .

Det är orimligt att stora företag och det är ju oftast de som driver ex v friskolor tjänar 100 tals miljoner kronor som går till ägarna, när pengarna istället borde gå tillbaka till skolan. Du verkar ju också vara av den åsikten. Det är också orimligt att de gör stora vinster genom sämre lärartäthet, fler obehöriga lärare och sämre löner till personalen . Därför måste precis som du skriver styrningen bli bättre när det gäller skolan och det oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi.

Jag är inte ensam om att tycka det här. En majoritet av det svenska folket vill antingen förbjuda eller kraftigt begränsa vinstuttagen i välfärden. Och när det gäller friskolesystemet är vi också ganska ensamma i världen om en sådan här modell, sedan Chile förbjöd vinstdrivna aktiebolag i skolan häromåret.

Bjarne Olsson

Socialdemokrat

Du inleder din insändare med att skriva om att konkurrens är bra och det håller jag självklart med om. Men när det gäller skola och vård är det mer tveksamt. Vi har haft friskolor under många år och följer man ditt resonemang så borde vi generellt lyckats bättre med måluppfyllelse i skolan. Både du och jag vet att det inte är så. Tvärtom har Sverige rasat i flera mätningar som visar elevernas kunskap inom olika områden. Jämför ex v med Finland som har kvar det skolsystem som vi hade en gång. De ligger mycket bättre till i den här typen av undersökningar. När det gäller disciplin och betyg, friskolorna kanske det är så . Men undersökningar visar också att det sker segregerade val till friskolor dvs att det inte är de elever som har det besvärligt som väljer friskolor. När det gäller betygen så har det också gjorts undersökningar som visar att det finns tendenser till betygsinflation dvs att betygen generellt förbättras samtidigt som kunskaperna minskar. Kanske är det så att vår friskolemodell bidragit till det här. Man har bl.a. jämfört betyg med resultat på nationella prov och det visar att det skiljer mer vid friskolorna än vid de kommunala skolorna.

I min insändare, som du hänvisar till, skriver jag att vi måste stoppa vinstjakten, inte friskolorna .

Det är orimligt att stora företag och det är ju oftast de som driver ex v friskolor tjänar 100 tals miljoner kronor som går till ägarna, när pengarna istället borde gå tillbaka till skolan. Du verkar ju också vara av den åsikten. Det är också orimligt att de gör stora vinster genom sämre lärartäthet, fler obehöriga lärare och sämre löner till personalen . Därför måste precis som du skriver styrningen bli bättre när det gäller skolan och det oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi.

Jag är inte ensam om att tycka det här. En majoritet av det svenska folket vill antingen förbjuda eller kraftigt begränsa vinstuttagen i välfärden. Och när det gäller friskolesystemet är vi också ganska ensamma i världen om en sådan här modell, sedan Chile förbjöd vinstdrivna aktiebolag i skolan häromåret.

Bjarne Olsson

Socialdemokrat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.