2017-11-14 11:04

2017-11-14 11:04

Det behövs en samlingspunkt

Centrum:

Sysselsättning

Uttråkade yngre individer är i nuläget ett stort problem i Kristinehamn. Fritidsgårdarna Bygget och KFUM får besökas av barn upp till 16-17 år, vilket betyder att de som är äldre tvingas roa sig själva. Att åka skateboard engagerar inte alla och därför behövs det alternativ i form av en permanent samlingspunkt inne i centrum som på kvällar och helger lockar till sig planlöst drivande ungdomar från stadens gator. En plats som alla, oavsett kön och etnisk bakgrund kan besöka för att umgås, spela spel, fika och vid behov få prata med närvarande vuxna. Tomma lokaler finns det ju som bekant gott om, men den bör vara stor nog för att inhysa olika intresseområden. Värt varje krona om det hejdar bråk och vandalisering, annars får vi väl snart införa utegångsförbud efter solnedgång...

Hoppfull

Uttråkade yngre individer är i nuläget ett stort problem i Kristinehamn. Fritidsgårdarna Bygget och KFUM får besökas av barn upp till 16-17 år, vilket betyder att de som är äldre tvingas roa sig själva. Att åka skateboard engagerar inte alla och därför behövs det alternativ i form av en permanent samlingspunkt inne i centrum som på kvällar och helger lockar till sig planlöst drivande ungdomar från stadens gator. En plats som alla, oavsett kön och etnisk bakgrund kan besöka för att umgås, spela spel, fika och vid behov få prata med närvarande vuxna. Tomma lokaler finns det ju som bekant gott om, men den bör vara stor nog för att inhysa olika intresseområden. Värt varje krona om det hejdar bråk och vandalisering, annars får vi väl snart införa utegångsförbud efter solnedgång...

Hoppfull

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.