2017-11-10 10:02

2017-11-10 10:02

Bryt den onda cirkeln

Centrum:

Stökigt

Jag läser att politikerna i Kristinehamn uppmärksammat ”stöket i centrum”, jo brända bilar, lite gängbråk och knark som flödar benämns som bekant som ”stök”.

Det här är en trend som tyvärr inte Kristinehamn är ensamma om. I samma takt som företagen flyttar från centrum så ökar oroligheterna, tillfällighet? Knappast.

Det finns fyra kanske fem städer i Sverige där man kan ha en levande stadskärna där folk kan bo, leva och handla på bilfria centrum med gågator. En parkidyll utan avgaser. Verkligheten ser annorlunda ut, köpcenter utanför centrum bidrar till ett utarmat centrum utan parkeringsplatser. Vad blir då kvar? Tomma butikslokaler och de fattigaste som går och drar på gatorna tillsammans med våra ungdomar. Folk tar bilen när de behöver handla, de som inte har råd med bil får nöja sig med de närmaste (sämsta) butikerna.

Centrum i städerna har blivit nya slummen. Kristinehamn är inte ensam i detta, ändå fortsätter vi i samma hjulspår som inte kommer att ta oss från problemet. När får vi politiker som vågar gå mot strömmen? Våga stadsplanera med bilen i centrum, inse att staden ÄR för liten för att de lokalboende ska kunna bära centrumbutikernas ekonomi. Tyvärr så blir det snart bara de nyanlända som kan hyra i centrum då de kan nyttja bidrag med hjälp av arbetsförmedlingen på ett sätt som ingen inlandsfödd kan. Inget ont om invandrare, de har inte skapat dessa regler, men våra politiker behöver tänka till.

Anders

Jag läser att politikerna i Kristinehamn uppmärksammat ”stöket i centrum”, jo brända bilar, lite gängbråk och knark som flödar benämns som bekant som ”stök”.

Det här är en trend som tyvärr inte Kristinehamn är ensamma om. I samma takt som företagen flyttar från centrum så ökar oroligheterna, tillfällighet? Knappast.

Det finns fyra kanske fem städer i Sverige där man kan ha en levande stadskärna där folk kan bo, leva och handla på bilfria centrum med gågator. En parkidyll utan avgaser. Verkligheten ser annorlunda ut, köpcenter utanför centrum bidrar till ett utarmat centrum utan parkeringsplatser. Vad blir då kvar? Tomma butikslokaler och de fattigaste som går och drar på gatorna tillsammans med våra ungdomar. Folk tar bilen när de behöver handla, de som inte har råd med bil får nöja sig med de närmaste (sämsta) butikerna.

Centrum i städerna har blivit nya slummen. Kristinehamn är inte ensam i detta, ändå fortsätter vi i samma hjulspår som inte kommer att ta oss från problemet. När får vi politiker som vågar gå mot strömmen? Våga stadsplanera med bilen i centrum, inse att staden ÄR för liten för att de lokalboende ska kunna bära centrumbutikernas ekonomi. Tyvärr så blir det snart bara de nyanlända som kan hyra i centrum då de kan nyttja bidrag med hjälp av arbetsförmedlingen på ett sätt som ingen inlandsfödd kan. Inget ont om invandrare, de har inte skapat dessa regler, men våra politiker behöver tänka till.

Anders

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.