2017-10-13 16:12

2017-10-13 16:12

Lärcentrum – matcentra

Skola:

Den nya skolbyggnaden kan förläggas till den plats där Brogårdsskolans bespisningslokal nu ligger. Ett lärcentrum. Varför inte? Matsalen, ett provisorium, blev permanent.

Bespisningslokalen kan förläggas bakom Statt. Ett matcentra.

S.K.

Den nya skolbyggnaden kan förläggas till den plats där Brogårdsskolans bespisningslokal nu ligger. Ett lärcentrum. Varför inte? Matsalen, ett provisorium, blev permanent.

Bespisningslokalen kan förläggas bakom Statt. Ett matcentra.

S.K.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.